Velkommen til Troms historielag

Org.nr 997 890 760. Sekretær Frode Bygdnes tlf: 97534982
e-post: post@tromshistorielag.no

Troms Historielag er en paraplyorganisasjon for historielag i Troms. Historielaget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som omfatter over 400 historielag over hele landet.
Troms Historielag skal være en inspirasjonskilde til å spre interesse for lokalhistorisk arbeid og gi opplæring i bruk av lokalhistoriske kilder rundt om i Troms fylke.Innkalling Årsmøte


Årsmøtet til Troms historielag avholdes på Foldvik brygge 24. 25. og 26. mars. 2023. Innkallinga kan lastes ned her.Referat fra høstturen i
Gratangen


Referatet kan du lese les her.Krigshistorisk tur
Gratangen


13. august 2022. Vi starter ved den store parkeringsplassen sør for Lapphaugen turiststasjon kl. 12:00 For mer informasjon les her. Plakat kan du laste ned her.Årsmøtet i Troms historielag 1. til 3. april 2022.


Årsmøtet var ute på Ringvassøya der Karlsøy og Helgøy historielag var vertskap. De laget et flott opplegg med busstur ut til bl.a. Reinøya på lørdag.
Rapport om turen kan du lese her. Søndagen ble årsmøtet avholdt. Beretninga for 2021 kan lastes ned her. Og Protokollen finners her.

Innkalling til årsmøtet ble lagt ut her.


Troms historielag innvitert til Hammerfest


Troms historielag ønsker å presentere en del av prosjktet om gjennreisningsleirene i Sør-Troms etter krigen. Hvordan de ble organisert, hvordan folk levde der og den innsatsen innbyggerne i Finnmarksbyen på Trondenes viste. PowerPoint-fila viser litt om hva prosjektleder Frode Bygdnes foredrar om. Neste foredrag blir i Vadsø onsdag den 20. oktober kl. 19:00.
Referat fra Årsmøtet


Referat fra årsmøtet finner du her. Og protokollen kan du lese her
Uttalelse om arkivverket:

På oppdrag fra Årsmøtet har styret sendt ut følgende pressemelding.

Innkallinga kan du laste ned her.
Årsmøtet utsatt til 18. og 19. september.


Smittesituasjonen gir oss liten håp om å kunne avholde møtet som planlagt i april. Anbefalinger om ikke å møtes over kommunegrensene gjør det umulig å avholde årsmøtet fysisk. Og vaksinasjonsprogrammet går saktere enn forventet. Så det vil være vel optimistisk å tro at vi kan samles i et regionlag før sommeren.
Vi har vært så heldige at våre foredragsholdere har godtatt utsettelsen. Så vi kan tilby samme program til høsten.
Kommende Årsmøte


Årsmøtet for 2021 legges til 18. og 19. september på Saga hotell i Tromsø. Lagene har nå fått direkte innkalling. Innkalling, skjema for påmelding og dagsorden kan også lastes ned her. Skjemaet kan brukes, men datoen er endret.
Til høsten regner vi med at vi kan samles fysisk og ha som tema lørdag om sagahistoria vår:

«Har Troms og Finnmark vikinge-historie?»

Vi vil få innledere med nye arkeologiske undersøkelser om norrøn jernalder her nord, samt om hellegropene langs kysten vår.
Selve årsmøtet blir på søndag og vi ser an mulighetene til å få ta ei befaring på Statsarkivet. Vi kommer tilbake med ny påmeldingsfrist.
Årsmøtet i 2020 - Troms historielag


20 deltagere fra lokallagene i Kvæfjord, Bjarkøy, Harstad, Dyrøy, Gratangen, Salangen, Sørreisa, Lenvik, Balsfjord, Karlsøy/Helgøy og Nord-Troms møttes på Kramvigbrygga i Sørreisa lørdag den 3. oktober. Årsmøtet var opprinnelig berammet til 28. mars, men da var landet nedstengt pga pandemien. Nå ble det et enkelt årsmøte uten befaring og tema og med påmelding fra lokallagene. Beretning og regnskap ble lagt frem og godkjent av deltagerne. Leder av Troms historielag, Arnhild Lindholm, ble takket av for 12 års godt arbeid. Da det bare gjenstår noen måneder før nytt årsmøte, ble det ikke valgt leder. Dag Martinsen er kontaktperson den perioden som er igjen av dette året. Protokollen finner du her.

Innkallinga følger her.
Boklansering

Harstad tidende sin artikkel 041119

Nytt foredrag på torsdag 28.nov. kl. 18:00 på Trondenes
Krigshistorisk tur Bardu - Narvik
Lørdag 19. og 20. okt.2019


Minnestøtte på Lapphaugen. Foto: TorbjørnS(2011)

Turen starter på Setermoen, Vi tar buss til Lapphaugen, Gratangen, Øse, Bjerkvik, Øyjord og Narvik. Historiker Harald Hardersen guider oss. Se detaljert program .
Boklansering


Bok om Ågot Gjems Selmer lanseres 28.september kl. 14:00 i Balsfjord kirke.
Her kan du laste ned pressemelding og omslaget .


Balsfjord og Malangen historielag gratuleres med 40 år


Nærmere 60 påmeldte møtte opp lørdag 31. september og hyllet Balsfjord og Malangen historielag som ble stiftet i 1979. Et av innslagene var at veteranen Arne Pedersen og bygdebokforfatteren Anders Ole Hauglid fortalte historier og anekdoter fra arbeidet med lokalhistorien. Troms historielag sin hilsningstale .

Hurtigrutene under krigen


Boklansering av "Farlig farvann - hurtigruten i nord 1940 - 1945". Det er siste bok fra Alf R. Jacobsen. Forfatteren kommer til Harstad bibliotek

torsdag 12. september 2019 kl. 18:00

Her er plakatProgrammet er her.
Vellykket seminar om sagahistorien

Programmet kan lastes ned her .

35 personer fra 12 historielag var engasjert i seminaret på Trondenes historiske senter 6. april.


Troms historielag holdt åpent seminar om sagahistorien i forbindelse med lagets Årsmøte. Vi inviterte historielagene i Sør-Troms og Nordre Nordland til samling for å løfte opp vår egen sagahistorie.

Sagahistorien /vikinghistoriene har fått en renessanse i vår tid. Det nærmer seg et 1000-års jubileum for slaget på Stiklestad som markerer overgangen fra vikingtid til mellomalderen. Det har kommet mye ny forskning, spesielt fra utlandet, som gir ny dokumentasjon. Det løftes frem funn av vikingskip som skaper internasjonal oppmerksomhet. Og det mobiliseres for nytt vikingmuseum i Oslo. Vi har fått flere spennende romaner i den siste tid som både gjør historia mer lettfattet og populær.

At sagahistorien har fått ny interesse, er flott. Men vi ser tendens til at håløygingene og Lade-Jarlene ikke blir tatt med i det nye fokuset på maktkampen rundt Nordsjøen. Tvert om er maktsenteret i nord under vikingetida, i ferd med å bli usynliggjort. Enda det hele startet med en kornboikott av de gjenstridige håløygingene med Asbjørn Selsbane i spissen, og endte med Tore Hund fra Bjarkøy som dreper Olav Haraldsson på Stiklestad.

Det historiske miljøet i nord bør kunne samle seg for å reise i fellesskap krav til denne nye markeringa av vikingehistoria. Vi nærmer oss med rekordfart markeringa av det årstallet Asbjørn drepte kongens mann, Tore Sel, og fikk tilnavnet Selsbane. Vi må få løftet opp vår felles historie, og vi må samle oss til felles krav om forskning på håløygingenes historie. Det må bli noe konkret av det nasjonale jubileet her nord også.

Årsmøteinnkallinga finner du her og protokollen for årsmøtet kan lastes ned her.

SEMINAR

1000 års markering av Asbjørn Selsbane og Tore Hund
på Trondenes 3. og 4. november.


Det ble et meget vellykket seminar om vår vikingehistorie. Hele 36 personer deltok og hørte på gode forelesere, særlig Håvard Dahl Bratrein og Alf Ragnar Nielssen. Med seminaret ønsket Troms historielag å være med på å legge premissene for det nasjonale 1000-års markeringa for Stiklestad-slaget i år 1030. Det hele begynte med kornboikott av Hålogaland, og endte med at Tore Hund drepte Olav den hellige med Selsbane-hevneren, spydet som Tore Hund fikk overrakt på Trondenes. På tegninga fra Snorre ser vi overrekkelsen.
Den offisielle markeringa skal starte i 2023, men allerede nå arbeides det med å bygge nytt Vikingemuseum i Oslo. Seminaret skal være med på å synliggjøre historia til vår landsdel. Ny forskning viser at Norge kanskje ble samlet nordfra. Du kan lese om programmet her og pressemeldinga her.

Etter seminaret vedtok Troms historielag denne uttalelsen .
Og Harstad Tidende skrev denne lederen etter seminaret.Se plakaten for møtet.


Vellykket seminar i Havøysund


Troms historielag sammen med Måsøy historielag arrangerte gjenreisningsseminar i Havøysund 4. til 6. mai. 30 deltagere fra Hammerfest, Alta, Honningsvåg og Havøysund fikk høre tidsvitner. Referat fra seminaret kan du lese herFra venstre: Torbjørn Jensen, Asle Fagerhaug, ordfører Reidun Mortensen (SP), Gerd Stabell, leder av Troms historielag Arnhild Lindholm, Arnulf B Jensen, Liv Jensen og leder av Landslaget Elin Myhre.Årsmøtepapirene følger: innkaling , beretning og protokoll


Måsøy historielag og Troms historielag har gått sammen om et seminar 4.mai til 6.mai 2018 om Finnmarksbyen i Troms. Det dreier seg om samlingsleirene som norske myndigheter opprettet da finmarkingene ikke kunne flytte heim igjen etter krigen. Tyskerne hadde rasert landsdelen med den brente jords taktikk. Så det ble på det meste plasert 1600 finnmarkinger inn i Trondenesleiren. I tillegg var det 4 andre leirer rundt Harstad. Troms historielag har hatt et prosjekt med å samle inn fortellinger og opplysninger om disse flyktningene som ble plasert inn i leirene. Materialet blir presentert i Havøysund den 5.mai.
Du kan lese pressemeldinga , programmet , plakaten og fylle ut påmeldingsskjemaet .


Ofoten slekts og historielag i samarbeid med Landslaget for lokalhistorie ønsker velkommen til spennende seminar i Narvik 21.-22. april. Ofoten slekts og historielag har satt sammen et spennende program som favner alt fra jernbanehistorie til krigshistorie.


Du kan lese mer omseminaret i brosjyre. Påmelding innen 21. mars, og skjema for påmelding


Sørreisa historielag inviterer til historisk opplevelsestur til Litauen. I brosjyra kan du lese om opplegget, og for å melde seg på er påmeldingsskjema du kan fylle ut og sende inn til Sørreisa historielag, adresse på skjemaet.

Høring til ny kulturmeldingTroms historielag stilte på innspillseminar i Tromsø den 6. desember og ga en klar melding til Kulturdepartementet om hva de må vektlegge i den nye stortingsmeldinga om kultur.

Troms historielag har 16 medlemslag, men vi er mange flere. Vi representerer en bevegelse av frivillige organisasjoner som dekker både tema og geografiske emner. Det er flere lag i hver kommune som jobber med forskjellige samfunnsnyttige formål. Vi skaper identitet hos folk. Tar vi med kystlag, venneforeninger, slektshistoriske foreninger, ja også frimerke-, mynt- og stein-klubber, rutebilhistorisk forening, motor- og veteranklubber, så er denne bevegelsen på størrelsesnivå med idrettsbevegelsen i Troms. Og historielagene er limet i denne bevegelsen. Et eksempel på det er Årbøkene, de gjenspeiler denne bredden. Historielagene har oppgaven med å binde dette sammen, men det er en utfordring. Bevegelsen er bygd på lokalpatriotisme, på særegenheter og har tema som fokus. Det splitter, og er forklaringa på at denne bevegelsen blir mye usynlig i offentlige budsjetter. Dette mangfoldet sloss om de samme ressurser, de samme midler og til dels de samme menneskene. Det er et uheldig fokus når en skal bli respektert av offentlige kulturmyndigheter. Men mangfoldet vårt er egentlig en styrke. Det er helheta som betyr noe for trivsel og kulturforståelse. Det er vårt mangfold som beriker samfunnet. Vi skaper identitet, stolthet. Vi gjør lokalhistorie tilgjengelig for alle, vi gjør den interessant og knytter lokalhistorie til nasjonens historie. Vi brukes til den kulturelle skolesekken, vi guider lag og foreninger, vi holder foredrag og driver frem historiske prosjekter. Vi har temamøter og tematurer. Alt dette er med på å ivareta vår kulturarv. Igjen kan mobiliseringa av mange folk til å skrive i Årbøkene stå som eksempel. Men hvilken støtte får vi? Momskompensasjon, den dekker ikke kostnadene vi har for å få omsatt Årbøkene i bokhandlerne. Regjeringa godtar at bokhandlerne kan ta opptil halve prisen i provisjon. Vi synes at vi med 30% avstår for mye, særlig når prisen på bøker er så lav. Tippemidler? Vi ønsker ikke å settes opp mot idretten. Vi må få egen direkte støtte til drift av våre organisasjoner for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet innen historiebevegelsen. Vi må se oss inne på Statsbudsjettet med egne økonomiske midler. Regjeringa må anerkjenne denne viktige kulturbevegelsen vi frivillige utgjør. Selvfølgelig er det viktig at de offentlige institusjonene også får den støtten de trenger, slik at de kan gi den enkelte som graver i historia hjelp uten at det skal koste noe. Arkivene må være tilgjengelig, åpne og ordnet og en må kunne få veiledning. Bibliotektanken er et viktig prinsipp for alle offentlige institusjoner som muser, arkiver, skoler og universitet. Alle disse vil også kunne dra veksler på det frivillige arbeidet som legges ned av vår bevegelse.
ETTER HØRINGENE BLE DET DEBATT:
Troms historielag fokuserte da på at mange hadde hevdet at det var dyrt å drive organisasjonsarbeid i nord med lange avstander sammenlignet med andre deler av landet. Med et påtvunget nytt stor-fylke som dekker ¼ av landet, er det enda større grunn til å etterspørre ekstra støtte til vår region. Troms historielag hadde prøvd å møte historielagene i Finnmark, vi var enige om å møtes i Finnmark sitt vestligste sted, Alta. Fra Harstad til Alta ville flybilletten komme på 3500,- oppover og 5000,- heim. Så vår utsending lengst sør, kjørte, 580 km en veg. Det er nesten like langt som fra Oslo til Trondheim og enda møttes vi helt vest i Finnmark, så langt vest at østligste delen av Finnmark ikke så seg likt å være med. En arbeidsdag gikk med til å kjør oppover og en til å kjøre heim. De frivillige organisasjonene har ikke muligheter til å drifte på slike betingelser. Regjeringa må følge opp med midler for at det frivillige arbeidet skal kunne fortsette under slike betingelser.

Troms historielag er 20 år

Høstsamlinga i år blir på Finnsnes den 4. og 5. november. Vi starter opp på lørdag med foredrag av Harald Lindbach og Bente Nordhagen om kvensk kultur og tilstedeværelse i Troms. Om kvelden blir det jubileumsmiddag da det er 20 år siden fylkeslaget ble startet. Søndagen er avsatt til lokallagene. Etter presentasjon av arbeidet i lokallagene, vil vi få en debatt om hvordan Troms historielag skal møte regionreformen og det nye storfylket Finnmark/Troms. Foreløpig program.Fylkeslaget ble stiftet på Finnsnes i 1997. Vi har laget en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslagets 20 årige historie. Den første leder var Eliseus Rønhaug, Salangen og de med flest år i styret har vært Inger Heimdal, Bardu og Elin Myhre, Sørreisa. De begge to har 14 år i styret.

Årsmøte

Troms historielag avholdt årsmøtet lørdag 1. april på Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn. Årsmøtet gjenvalgte Arnhild Lindholm som leder. Følgende protokoll er sendt ut til godkjenning. Styrets beretning ble enstemmig vedtatt. Det samme gjorde årsmøtet med regnskapet. I tillegg vedtok årsmøtet en uttalelse om KIK "Kulturminner i kommunene"

Fotobevaringskurs(bilde: MyHeritage)

Lørdag 22. og søndag 23. oktober på Rundhaug Gjestegård. Interessert, ta kontakt med leder Arnhild Lindholm, tlf 98007937 eller blindhol@online.no


Et bilde sier mer enn tusen ord.Gamle bilder er kulturminner, ikke la dem gå tapt.Troms historielag følger opp kurset fra 2015 med Odd Inge Larsen som kursleder.Kurset er lagt til søndagen. Program for helgesamlinga starter med at lokallagene utveksler erfaringer med hverandre, på lørdag.

Avlyst
gjenreisningsseminar

Til deltagere på Gjenreisningsseminar 6. til 8. mai. 2016:
Troms historielag ser seg dessverre nødt til å avlyse seminaret i Hammerfest. Hovedårsaken er den pågående hotellstreiken. Både overnatting og bespisning for disse tre dagene blir uoverkommelig for oss som arrangører når hotellavtalen er kansellert.
Vi har i forberedelsene til seminaret fått kontakt med flere tidsvitner, og disse skal vi følge opp enkeltvis. Troms historielag vil komme nærmere tilbake til om seminaret vil bli utsatt. Uansett vil prosjektet vårt med å tette hullene i nasjonens krigsminner fortsette. Vi håper derfor å kunne invitere dere til en ny samling enten til høsten eller når vi presenterer den historia vi har klart å kartlegge i løpet av dette prosjektet.Seminar om Trondenesleiren i Finnmark


Seminaret er et samarbeid med Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.
Les hele Pressemeldinga og last ned plakaten Plakat

Program
PåmeldingsskjemaTroms historielag tetter hull i nasjonens krigsminnekunnskap !

Med midler fra Norsk Kulturråd og Troms fylkeskommune går Troms historielag i gang med å samle inn minner fra Gjenreisninga i nord. Fokuset er på de tvangsevakuerte flyktningene fra Nord-Troms og Finnmark som i årene 1945 til 1951 oppholdt seg i flyktningeleirene i Harstad og Midt-Troms før heimreisa. Les mer ....


Trondenesleiren 1945-51

Troms historielag inviterer til infomøte torsdag 29.oktober kl. 18.00 på Repvåg Kraftlags møtelokaler i kjelleren. Elin Myhre, Troms historielag vil informere om prosjektet "Trondenesleiren og Finnmarkskontoret 1945-51". Spesielt velkommen er personer med info fra Trondenesleiren. Ta gjerne med foto. Møtet er åpent for alle. Mer informasjon om møte kan du få med å ringe tlf 928 57 294.

Årsmøte Troms historielag

2. april 2016 på Finsnes Gaard, Finnsnes


protokoll fra Årsmøtet og Årsmøteuttalelse nr 1. og Årsmøteuttalelse nr 2.
FotobevaringskursDeltagerne på Troms historielag sitt fotobevaringskurs i helga 23. og 24. oktober.
Les mer om høstkurset ..Troms historielag gratulerer


< >

Elin Myhre med vervet som ny leder av Landslaget for historielag.


Landsmøtet for LLH ble holdt i Bø i Telemark fra 29. til 31. mai. Over 60 delegater, pluss styret og observatører, gjorde dette landsmøtet til et av de bedre besøkte landsmøtene. LLH holder landsmøtet annen hvert år. I denne siste perioden har det vært stor turbulens i organisasjonen. Det var nødvendig med både ekstraordinært landsmøte i 2013, og et landsomfattende organisasjonsseminar i 2014. Et av stridsspørsmålene har vært flytting av sekretariatet fra Trondheim til Oslo. Dette forslaget kom også opp på Landsmøtet i Bø, men falt. Sekretariatet forblir i Trondheim. Landsmøtet mente at det skal kunne gå an å samarbeide med andre kulturvernorganisasjoner og myndigheter sentralt, uavhengig av hvor sekretariatet er plassert.
Landsmøtet i år foregikk i en god atmosfære med gode og konstruktive diskusjoner om organisasjonens utfordringer. Høringsdokumentet som var sendt ut i forkant, skapte et godt grunnlag for diskusjon om organisasjonen. En ønsker at regionlagene skal følge fylkene, men det må tilpasses lokale forhold, tradisjoner og hensiktsmessighet. En holder fast på en tredelt organisasjonsstruktur og på ordningen med at utsendinger til Landsmøtet velges av regionlagene, men en forenklet fristene for disse valgene.
Kontingenten ble diskutert og en liten opptrappingsplan for økning ble vedtatt. LLH har store og offensive planer, men har dårlig økonomi. Lokalhistorie-bevegelsen er en viktig, stor og sterk bevegelse som må organisere seg bedre for å kunne få den offentlige støtten bevegelsen fortjener ut fra den innsatsen som gjøres. For å få synliggjort den samfunnsmessige funksjonen og for å bli likestilt med de andre frivillige massebevegelsene, trengs en styrking av organisasjonens ledelse.Referat fra Fredsseminaret

plakat for seminaret.


Flyktningeleiren på Trondenes - Finnmarksbyen i Troms

Troms historielag og Harstad historielag samarbeider med Sør-Troms Museum om et Frigjøringsseminar lørdag 9.mai og søndag 10.mai 2015 i anledning 70-år siden 2. verdenskrig sluttet. Det særegne i vårt område var alle flyktningene fra Finnmark og Nord-Troms som ville fortest mulig nordover for å gjenreise den nordlige landsdel. Men det var mangel på byggematerialer, ingen infrastruktur og problemer med forsyninger nordover. Myndighetene ville samle flyktningene i Sør-Troms i påvente av at det skulle være forsvarlig å flytte nordover. Dermed ble 2000 mennesker samlet i forskjellige leirer, og den største leiren var på Trondenes med ca. 1000 mennesker. Vi ønsker å sette søkelyset på Finnmarkskontoret i Harstad, Finnmarksleiren i Sør-Troms og gjenreisninga av vår nordligste landsdel i disse første fredsårene. Enda fins det tidsvitner som kan fortelle om livet i Finnmarksbyen, derfor blir dette både et seminar, ei befaring og arbeidsmøte. Nærmere program kommer, nå søker vi tidsvitner.Årsmøtet 2015 Troms historielag, ble avholdt 21. og 22. mars 2015 i Tromsø.

Årsmøtet 2015 ble lagt til polarbyen Tromsø og Grand hotell. Referat fra Årsmøtet. . Varaordfører Anni Skogman ønsket Troms historielag velkommen til byen. Kjøreplan for årsmøtet ble vedtatt og Styret sin beretning og regnskap for 2014, ble godkjent. Årsmøtet vedtok og to uttalelser, en om frivillighetsarbeid og en høringsuttalelse til Landslagets høringsdokument . Valgkommiteens innstilling ble og vedtatt.Underskrevet årsmøteprotokoll er nå klar.
Til Årsmøtet 2015 kom Knut Erik Jensen og Heidi Stensvold og snakket om gjennreisningsarbeidet i Finnmark for 70 år siden. Dette var opptakt til Troms historielag sitt seminar 8., 9. og 10. mai. Til Årsmøtet kom også gjester som våre sammarbeidspartnere som fylkeskommunen ved Bente Nordhagen og Troms fylkeshusflidslag ved Lillian Magnussen, Slekts og lokalhistorisk forening Tromsø ved Bjarnhild Vevik og enkeltpersoner. Slikt sammarbeid styrker Troms historielag sitt motto "Sammen er vi sterkere".


Grunnlovseminar om Nord-Norge


Troms historielag inviterte til Grunnlovsseminar 19. til 21. september i Kunnskapsparken på Finnsnes. Historielaget brukte i 1814-jubileet til å se på hva Grunnloven har betydd for Nord-Norge og for de ulike etniske gruppene i landsdelen. Det ble et noe annerledes blikk på Grunnloven fra en landsdel som ikke fikk noen innflytelse på den, da den ble vedtatt for 200 år siden. Les mer ...Gratulerer Salangen historielag

Vinner av Kulturminnedagsprisen 2014 ble tildelt Salangen historielag pga deres engasjement for Kulturminnedagene helt siden oppstarten i 1993. Hvert år har de satt sammen et variert og rikholdig program. Det er kulturvernforbundet som tildeler prisen som er på 30.000,- kroner. Prisen blir overrekt i Regionmuseet i Salangen søndag den 14. september.Les mer på Naturvernforbundet.


Vikingtur

Referat fra vikingturen.

Gruppebilde av reisefølget som venter på ferga.


Årsmøte Troms historielag

ble avholdt 14. og 15. mars på Rundhaug Gjestegård i Målselv


Referat fra Årsmøtet finner du HER. Også Protokoll er lagt ut på vår web-side samen med Beretning 2013 og Regnskap 2013.


Julegaveide;
Troms historielag sin minnebok:

VI HADDE UTEDO OG VEDSJÅ
- om barneår i Troms i perioden 1915 - 1940.

Ei generasjonsbok om barneår i Troms i perioden 1910 - 1940. Boka kan du bestille hos Troms historielag ; post@tromshistorielag.no


Her kan du lese REFERAT fra seminaret.

Foredragsholderne Lars Ivar Hansen, Odd Mathis Hætta, Ragnhild Enoksen, Jonny Nutti, Dikka Storm og Elisabeth Nutti


LIVSMINNESEMINAR


Arkivar Harald Lindback holder frem håndskrevet kildemateriell om hekseprosessene.

Kurs for minneinnsamling ble holdt fredag 30.august i Tromsø

Troms historielag arrangerte kurs i innsamling av livsminner. Kurset ble holdt på Statsarkivet i Tromsø. Kurset passet for folk som skriver ned informasjon fra muntlige kilder slik som medlemmer av historielag og personer som forsker i slekta. Livsminneinnsamling denne gang er fra folk som er født før 1950. Og målet er å få inn livshistorier innen 15.april 2014. Rapport fra kurset finner du her. Fra Lokalhistorisk magasin kan du lese hva prosjektlederen skriver her. Den landsomfattende Brosjyra og Rettledning kan du laste ned. Og vil du lese mer om livsminneprosjektet 2013 så se på nettsida:
http://www.hf.uio.no/ikos/for-ansatte/aktuelt/saker/2012/minneoppgaver.html
UTSATT TIL VÅRENDe kom for få påmeldinger til at det er forsvarlig å arrangere en slik tur nå. Vi håper å kunne få til turen på våren 2014.Målselv historielag inviterer til foredrag om Stay behind organisasjonen i Norge. Tirsdag 11.juni kl. 19.00 i Istindportalen, Heggelia. Les mer om foredraget om okkupasjonsberedskapen som var det hemmeligste av det hemmelige under den kalde krigen.Årsmøte 2013
Troms HistorielagÅrsmøtet ble avholdt lørdag 9.mars og søndag 10.mars på Reisafjord hotell i Sørkjosen i Nordreisa kommune. Det var Nordreisa historielag og Nord-Troms historielag som hadde påtatt seg å være lokale arrangører. Og ti lokallag var representert på Årsmøtet i år.
Protokoll fra Årsmøtet 2013.
Bildereportasje fra Årsmøtet 2013.
Program for Årsmøtet 2013.
Innkalling og påmelding for Årsmøtet.
Saksliste for Årsmøtet.
Årsmeldinga for 2012.


Vellykka seminar om Tromsklea


Referat og bilder fra seminaret.

"Nød lærer nøgen kvinde att spinde"Seminar var på lørdag 3. og søndag 4. november på Bjorelvnes. Det var Troms Historielag og registreringsprosjektet "Tromsklea" til Troms Husflidslag som inviterte til seminar om vår tekstile kulturarv. Brosjyra.


Boklansering:

Ei generasjonsbok om barneår i Troms i perioden 1910 - 1940. Oversikt om hvor og når du kan få tak i boka finner du her .

Lanseringsmøte
KRIGSÅR 2

Lørdag 1.september kl. 17.00 i Nordavindshagen i Brøstadbotn

Dyrøy og Sørreisa historielag holder lanseringsmøte for bind 2 om Krigsår hvor folk i Dyrøy og Sørreisa forteller sin krigshistorie. Robert Chruickshank forteller om noe av det som skjedde. De som møter får og et lanseringstilbud på boka.. Det blir vist lysbilder og kaffesalg m.m. plakat for møtet


Rapport fra medlemslagene Målselv og Harstad.Minneboka:

VI HADDE UTEDO OG VEDSJÅ
- om barneår i Troms i perioden 1915 - 1940.


I 1996 ble det samlet inn «Minneoppgaver for eldre». I Troms kom det inn 64 skriftlige besvarelser på mer enn 1000 sider. Historiene er fra de fleste kommunene i Troms. Dette er detaljerte informasjon om vår nære fortid, krydret med hverdagsfortellinger på godt og ondt. I dag er historiene lagret ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo (IKOS).
Deler av dette verdifulle stoffet vil Troms Historielag få gitt ut i ei minnebok. Til dette arbeidet har vi fått kr. 10.000,- i støtte fra Troms Fylkeskommune i tilskudd over frivillige kulturarbeid. Det heter i tilsagnsbrevet sier fylkesrådet: «et godt frivillig tiltak som på en positiv måte styrker lokalsamfunnet, fremmer livskvalitet og bidrar til å styrke Troms som et attraktivt fylke å bygge og leve i.»
Troms Historielag vil ha boka ferdig i løpet av høsten. Redaktør for boka, Inger Heimdal, har gjort en kjempejobb med å skrive inn fortellingene, sortert historiene og plukka ut stoff for målgruppa ungdom i 10 til 13-års alderen. Vi må få formidlet til kommende generasjoner om hvordan det var å vokse opp i Troms før. Her får nye generasjoner høre om boligforhold, kosthold, helse og hygiene, klær, barnearbeid, fritid og skolegang m.m. Uten fortid, ingen framtid.
Arbeidet som gjenstår før boka går i trykken, er å finne bilder som kan illustrere historiene. Vi er ute etter bilder fra hele fylket som viser litt om leveforholdene som barndom, boforhold, arbeidsliv, familiesamvær med mye mer. Vi håper å få inn bilder fra hele fylket. Bilder eller tips om det kan sendes til inger.heimdal@nordixnett.no eller til bygdnes@online.no

Årsmøte Troms Historielag


ble holdt 24.-25.mars. Årsmøtet for Troms Historielag ble i år lagt til Kvæfjord. Her møtte lokallag fra Balsfjord, Bardu, Bjarkøy, Dyrøy, Harstad, Salangen, Sørreisa, Målselv og vertslaget Kvæfjord. 25 representanter møtte. De representerte styret og lokallagene som delegater og observatører. Årsmøtet roste både beretninga og regnskapet som det gamle styret la frem. Selve årsmøtet ble avviklet hurtig og godt. Så tida ble mest brukt til befaring, hyggelig samvær, godord til de som fortjente det og ikke minst god mat fra kokkelinja ved Rå videregående skole.
Protokollen og Uttalelsen fra årsmøtet. Og reportasje fra Harstad Tidende Videre kan du finne billedreportasjer fra lørdagens årsmøtesamling og fra lørdagens og søndagens befaring.
Programet for søndagsturen med utfart ser du her: tur til Kveøya


Logoforslag for Troms Historielag


Disse to forslagene til egen logo for fylkeslaget, ble lagt frem for årsmøtet i Kvæfjord. Det ble bestemt at en skal utvide fristen for å komme med logoforslag til 1.mai i år. Troms Historielag ønsker en logo som kan være samlende for historielagene i hele fylket. Logo er gjerne et figurmerke som både gir ideer om tilhørighet til Troms og til historie. Merket bør være enkelt, lett gjenkjennelig og lett å tegne. Her kan du se den opprinnelige Utlysningsteksten .


Kulturpris til Sørreisa Historielag


Sørreisa kommune sin kulturpris ble overrakt Sørreisa Historielag onsdag 21.mars.Jan Erik Nordahl, leder for oppvekst og kultur i Sørreisa, overrakte prisen på vegne av Sørreisa kommune. Hans begrunnelse: "Sørreisa historielag får lokalhistorien ut til folket. De viser frivillighet på sitt beste. De samler bilder og den lokale historien vår De er med på å styrke identiteten til bygda Sørreisa og de skaper begreistring med sine fortellerkvelder, årboka, krigsboka og kalenderen." Kulturprisen overrekkes av kommunen sammen med Sparebank1 Nord-Norge.
Elin Myhre som er leder for Troms historielag og sitter i styret for Landslaget for Lokalhistorie hadde med en hilsen fra Troms historielag og LLH: "Sørreisa historielag arbeider målretta og strukturert for å bevare den kollektive hukommelsen til Sørreisa og er med på å skape stolthet, tilhørighet og identitet til de som skal arve jorda. Folk her har vært aktive og gode forvaltere av ressursene i kommunen og derfor er det mange historier å fortelle og mye å bevare. Arbeidet til Sørreisa historielag er godt og deres engasjement og arbeid blir lagt merke til både i fylket og i Landslaget for Lokalhistorie. Gratulerer med en velfortjent pris!"Fulltegna

Kulturminnevandring i historiske Berlin
Troms Historielag 27.juni til 2.juli 2012


BROSJYRA med program.


Fortellerkveld

Samiske vandringer fra innland til kyst på Kramvigbrygga tirsdag 7.feb. kl. 19.00. Les mer på plakaten.

OG


Målselv Historielag innviterer til


Les mer på: plakaten. eller på nettsida www.malselv.historielag.org

Nyttårsbrev

Her finner du leders nyttårsbrev til medlemmene.


Hent fram gamle klær

Det er Norges Husflidslag, tromsavdeling som kommer med denne oppfordringa;"Registrering av klea i Troms". Det er oppretta egen prosjektgruppe som ledes av Lillian Magnussen, tlf 979 86 315. De oppfordrer alle som har interesse for husflid til å ta kontakt. Du kan lese mer av oppfordringa deres på plakat.


Vellykket Polarseminar


Nærmere 50 deltagere kom på Polarseminaret til Troms Historielag 19.nov og hørte på spennende forelesninger. Debatten etterpå poengterte at flere skulle ha vært og fått med seg de interessante fortellingene og at det bør jobbes videre med dette materialet.

Foreleserne og møteledelsen, foto: Jarle Larsen

Det var Sven Johannessen som holdt hovedinnledninga: "De nordnorske ishavsskipperne og polarforskningen". Så fikk vi høre på unikt båndopptak av Nils Vollan. Hans sønn Emil og barnebarn Nils Bjørnar fulgte opp med å fortelle om denne ishavsskipperen. Harald Johannessen fortalte fra overvintringsdagbok og Frode Bygdnes fortalte om forutsetningene for motorisering av denne flåten. Til slutt ble det tid til spørsmål og kommentarer. Referat med bilder som Jarle Larsen, Ibestad Historielag har sendt oss finner du her.


Sven Johannessen, barnebarn til ishavskipper Hans Chr. Johannessen forelesteSven Johannessen og Hans Chr.Johannessen
Les:melding
Troms historielag holdt seiminar på Storsteinnes skole lørdag 19.november fra kl. 11.00 til 17.00
Se seminarplakat , pressemelding, brosjyre og polarløpeseddel


Skipper Elling Carlsen i polardrakt og skipper Lundberg Sørensen på vei opp i tynna.Kvæfjord Historielag 25 år

Troms Historielag gratulerer Kvæfjord Historielag med 25 års jubileum. Leder Elin Myhre var tilstede og overrakte gave og hilsninger til jubilanten.
Atle Trondsen har skrevet reportasje i Harstad Tidende 10. oktober 2011.


Krigshistorie

Sørreisa historielag og Dyrøy historielag holdt lanseringsmøte om krigsboka onsdag 15.juni. Boka er fortellinger og beretning fra folk som opplevde krigen. Plakat.

Tur til Hagenes


I forbindelse med lansering av boka KRIGSÅR arrangeres det tur til Hagenes og kystfortet der søndag 19.juni. For mer informasjon se plakat fra Dyrøy


Logo for Troms Historielag

Historielaget trenger logo. Troms Historielag ønsker en logo som kan være samlende for historielagene i hele fylket. Logo er gjerne et figurmerke som både gir ideer om tilhørighet til Troms og til historie. Merket bør være enkelt, lett gjenkjennelig og lett å tegne. Styret ønsker å utlyse en logokonkurranse og oppfordrer medlemslagene til å komme med forslag innen 1.november. Vinneren vil bli premiert. Styret håper å ha en egen logo klar til årsmøtet i 2012. Utlysning.

Landsmøte for lokalhistorielagene
ble avholdt 27. - 29.mai 2011


Fra Troms Historielag reiste lederen, Elin Myhre. Hun har gitt denne oppsummeringa.
Landsmøteprogram og Informasjon om landsmøtetÅRSMØTE
for Troms Historielag
ble avholdt 2.april 2011 på kommunesenteret for Dyrøy


Innkallinga
Årsmøteprotokollen
Reportasje fra Årsmøtet
Medieomtale fra Årsmøtet


Busstur til Statsarkivet i Tromsø 26.mars
Arrangør; Målselv HistorielagPlakat fra Dyrøy historielag


Årsmøte Ibestad historielag 24.feb.
Plakat fra Ibestad historielag
Referat fra årsmøtet til Ibestad historielag
Protokoll fra årsmøtet til Ibestad historielag


Årsmøte Harstad historielag 23.feb.
Etter årsmøtet holder Astri Fremmerlid, lagets første leder for 25 år siden, kåseri.
Referat på Harstad Historielag sin hjemmeside.

Målselv Historielag inviterte til temakveld
POLARHISTORIE
Det ble fullt hus på temakvelden den 10.februar i Istindportalen

Les melding fra Målselv
Les referatet fra årsmøtet til Målselv Historielag


SEMINAR:
"Tromsbataljonen i kamp mot Nazi-Tyskland i 1940"
88 personer møtte opp lørdag 13.november på Gratangen Hotell
for å høre på Oddmund Joakimsen, forfatter av boka Narvik 1940.
Det ble et meget vellykket seminar som Troms historielag fikk mange gode innspill og takkord for.

Narvik 1940

Seminarplakat

Referat med bilder

Nordlys-artikkel fra møtet

Copyright 2011 Troms historielag

Redaksjonen