Velkommen til Troms historielag

Org.nr 997 890 760. Sekret r Frode Bygdnes tlf: 97534982
e-post: post@tromshistorielag.no

Troms Historielag er en paraplyorganisasjon for historielag i Troms. Historielaget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som omfatter over 400 historielag over hele landet.
Troms Historielag skal være en inspirasjonskilde til spre interesse for lokalhistorisk arbeid og gi opplæring i bruk av lokalhistoriske kilder rundt om i Troms fylke.Høstseminar 7. og 8. oktober 2023


På flyttefot - et seminar om migrasjon


Du kan lese om våre planer for seminaret her.

Påmelding.
Årsmøte 2023


Årsmøtet til Troms historielag ble avholdt på Foldvik brygge 24. 25. og 26. mars. 2023. Innkallinga kan lastes ned her.
Beretninga, Regnskapet 2022 og Protokollen kan du laste ned som pdf-filer ved å trykke på den blå teksten.
Referat fra årsmøtehelga kan du laste ned herReferat fra h stturen i
Gratangen


Referatet kan du lese les her.Krigshistorisk tur
Gratangen


13. august 2022. Vi starter ved den store parkeringsplassen s r for Lapphaugen turiststasjon kl. 12:00 For mer informasjon les her. Plakat kan du laste ned her.rsm tet i Troms historielag 1. til 3. april 2022.


rsm tet var ute p Ringvass ya der Karls y og Helg y historielag var vertskap. De laget et flott opplegg med busstur ut til bl.a. Rein ya p l rdag.
Rapport om turen kan du lese her. S ndagen ble rsm tet avholdt. Beretninga for 2021 kan lastes ned her. Og Protokollen finners her.

Innkalling til rsm tet ble lagt ut her.


Troms historielag innvitert til Hammerfest


Troms historielag nsker presentere en del av prosjktet om gjennreisningsleirene i S r-Troms etter krigen. Hvordan de ble organisert, hvordan folk levde der og den innsatsen innbyggerne i Finnmarksbyen p Trondenes viste. PowerPoint-fila viser litt om hva prosjektleder Frode Bygdnes foredrar om. Neste foredrag blir i Vads onsdag den 20. oktober kl. 19:00.
Referat fra rsm tet


Referat fra rsm tet finner du her. Og protokollen kan du lese her
Uttalelse om arkivverket:

P oppdrag fra rsm tet har styret sendt ut f lgende pressemelding.

Innkallinga kan du laste ned her.
rsm tet utsatt til 18. og 19. september.


Smittesituasjonen gir oss liten h p om kunne avholde m tet som planlagt i april. Anbefalinger om ikke m tes over kommunegrensene gj r det umulig avholde rsm tet fysisk. Og vaksinasjonsprogrammet g r saktere enn forventet. S det vil v re vel optimistisk tro at vi kan samles i et regionlag f r sommeren.
Vi har v rt s heldige at v re foredragsholdere har godtatt utsettelsen. S vi kan tilby samme program til h sten.
Kommende rsm te


rsm tet for 2021 legges til 18. og 19. september p Saga hotell i Troms . Lagene har n f tt direkte innkalling. Innkalling, skjema for p melding og dagsorden kan ogs lastes ned her. Skjemaet kan brukes, men datoen er endret.
Til h sten regner vi med at vi kan samles fysisk og ha som tema l rdag om sagahistoria v r:

Har Troms og Finnmark vikinge-historie?

Vi vil f innledere med nye arkeologiske unders kelser om norr n jernalder her nord, samt om hellegropene langs kysten v r.
Selve rsm tet blir p s ndag og vi ser an mulighetene til f ta ei befaring p Statsarkivet. Vi kommer tilbake med ny p meldingsfrist.
rsm tet i 2020 - Troms historielag


20 deltagere fra lokallagene i Kv fjord, Bjark y, Harstad, Dyr y, Gratangen, Salangen, S rreisa, Lenvik, Balsfjord, Karls y/Helg y og Nord-Troms m ttes p Kramvigbrygga i S rreisa l rdag den 3. oktober. rsm tet var opprinnelig berammet til 28. mars, men da var landet nedstengt pga pandemien. N ble det et enkelt rsm te uten befaring og tema og med p melding fra lokallagene. Beretning og regnskap ble lagt frem og godkjent av deltagerne. Leder av Troms historielag, Arnhild Lindholm, ble takket av for 12 rs godt arbeid. Da det bare gjenst r noen m neder f r nytt rsm te, ble det ikke valgt leder. Dag Martinsen er kontaktperson den perioden som er igjen av dette ret. Protokollen finner du her.

Innkallinga f lger her.
Boklansering

Harstad tidende sin artikkel 041119

Nytt foredrag p torsdag 28.nov. kl. 18:00 p Trondenes
Krigshistorisk tur Bardu - Narvik
L rdag 19. og 20. okt.2019


Minnest tte p Lapphaugen. Foto: Torbj rnS(2011)

Turen starter p Setermoen, Vi tar buss til Lapphaugen, Gratangen, se, Bjerkvik, yjord og Narvik. Historiker Harald Hardersen guider oss. Se detaljert program .
Boklansering


Bok om got Gjems Selmer lanseres 28.september kl. 14:00 i Balsfjord kirke.
Her kan du laste ned pressemelding og omslaget .


Balsfjord og Malangen historielag gratuleres med 40 r


N rmere 60 p meldte m tte opp l rdag 31. september og hyllet Balsfjord og Malangen historielag som ble stiftet i 1979. Et av innslagene var at veteranen Arne Pedersen og bygdebokforfatteren Anders Ole Hauglid fortalte historier og anekdoter fra arbeidet med lokalhistorien. Troms historielag sin hilsningstale .

Hurtigrutene under krigen


Boklansering av "Farlig farvann - hurtigruten i nord 1940 - 1945". Det er siste bok fra Alf R. Jacobsen. Forfatteren kommer til Harstad bibliotek

torsdag 12. september 2019 kl. 18:00

Her er plakatProgrammet er her.
Vellykket seminar om sagahistorien

Programmet kan lastes ned her .

35 personer fra 12 historielag var engasjert i seminaret p Trondenes historiske senter 6. april.


Troms historielag holdt pent seminar om sagahistorien i forbindelse med lagets rsm te. Vi inviterte historielagene i S r-Troms og Nordre Nordland til samling for l fte opp v r egen sagahistorie.

Sagahistorien /vikinghistoriene har f tt en renessanse i v r tid. Det n rmer seg et 1000- rs jubileum for slaget p Stiklestad som markerer overgangen fra vikingtid til mellomalderen. Det har kommet mye ny forskning, spesielt fra utlandet, som gir ny dokumentasjon. Det l ftes frem funn av vikingskip som skaper internasjonal oppmerksomhet. Og det mobiliseres for nytt vikingmuseum i Oslo. Vi har f tt flere spennende romaner i den siste tid som b de gj r historia mer lettfattet og popul r.

At sagahistorien har f tt ny interesse, er flott. Men vi ser tendens til at h l ygingene og Lade-Jarlene ikke blir tatt med i det nye fokuset p maktkampen rundt Nordsj en. Tvert om er maktsenteret i nord under vikingetida, i ferd med bli usynliggjort. Enda det hele startet med en kornboikott av de gjenstridige h l ygingene med Asbj rn Selsbane i spissen, og endte med Tore Hund fra Bjark y som dreper Olav Haraldsson p Stiklestad.

Det historiske milj et i nord b r kunne samle seg for reise i fellesskap krav til denne nye markeringa av vikingehistoria. Vi n rmer oss med rekordfart markeringa av det rstallet Asbj rn drepte kongens mann, Tore Sel, og fikk tilnavnet Selsbane. Vi m f l ftet opp v r felles historie, og vi m samle oss til felles krav om forskning p h l ygingenes historie. Det m bli noe konkret av det nasjonale jubileet her nord ogs .

rsm teinnkallinga finner du her og protokollen for rsm tet kan lastes ned her.

SEMINAR

1000 rs markering av Asbj rn Selsbane og Tore Hund
p Trondenes 3. og 4. november.


Det ble et meget vellykket seminar om v r vikingehistorie. Hele 36 personer deltok og h rte p gode forelesere, s rlig H vard Dahl Bratrein og Alf Ragnar Nielssen. Med seminaret nsket Troms historielag v re med p legge premissene for det nasjonale 1000- rs markeringa for Stiklestad-slaget i r 1030. Det hele begynte med kornboikott av H logaland, og endte med at Tore Hund drepte Olav den hellige med Selsbane-hevneren, spydet som Tore Hund fikk overrakt p Trondenes. P tegninga fra Snorre ser vi overrekkelsen.
Den offisielle markeringa skal starte i 2023, men allerede n arbeides det med bygge nytt Vikingemuseum i Oslo. Seminaret skal v re med p synliggj re historia til v r landsdel. Ny forskning viser at Norge kanskje ble samlet nordfra. Du kan lese om programmet her og pressemeldinga her.

Etter seminaret vedtok Troms historielag denne uttalelsen .
Og Harstad Tidende skrev denne lederen etter seminaret.Se plakaten for m tet.


Vellykket seminar i Hav ysund


Troms historielag sammen med M s y historielag arrangerte gjenreisningsseminar i Hav ysund 4. til 6. mai. 30 deltagere fra Hammerfest, Alta, Honningsv g og Hav ysund fikk h re tidsvitner. Referat fra seminaret kan du lese herFra venstre: Torbj rn Jensen, Asle Fagerhaug, ordf rer Reidun Mortensen (SP), Gerd Stabell, leder av Troms historielag Arnhild Lindholm, Arnulf B Jensen, Liv Jensen og leder av Landslaget Elin Myhre.rsm tepapirene f lger: innkaling , beretning og protokoll


M s y historielag og Troms historielag har g tt sammen om et seminar 4.mai til 6.mai 2018 om Finnmarksbyen i Troms. Det dreier seg om samlingsleirene som norske myndigheter opprettet da finmarkingene ikke kunne flytte heim igjen etter krigen. Tyskerne hadde rasert landsdelen med den brente jords taktikk. S det ble p det meste plasert 1600 finnmarkinger inn i Trondenesleiren. I tillegg var det 4 andre leirer rundt Harstad. Troms historielag har hatt et prosjekt med samle inn fortellinger og opplysninger om disse flyktningene som ble plasert inn i leirene. Materialet blir presentert i Hav ysund den 5.mai.
Du kan lese pressemeldinga , programmet , plakaten og fylle ut p meldingsskjemaet .


Ofoten slekts og historielag i samarbeid med Landslaget for lokalhistorie nsker velkommen til spennende seminar i Narvik 21.-22. april. Ofoten slekts og historielag har satt sammen et spennende program som favner alt fra jernbanehistorie til krigshistorie.


Du kan lese mer omseminaret i brosjyre. P melding innen 21. mars, og skjema for p melding


S rreisa historielag inviterer til historisk opplevelsestur til Litauen. I brosjyra kan du lese om opplegget, og for melde seg p er p meldingsskjema du kan fylle ut og sende inn til S rreisa historielag, adresse p skjemaet.

H ring til ny kulturmeldingTroms historielag stilte p innspillseminar i Troms den 6. desember og ga en klar melding til Kulturdepartementet om hva de m vektlegge i den nye stortingsmeldinga om kultur.

Troms historielag har 16 medlemslag, men vi er mange flere. Vi representerer en bevegelse av frivillige organisasjoner som dekker b de tema og geografiske emner. Det er flere lag i hver kommune som jobber med forskjellige samfunnsnyttige form l. Vi skaper identitet hos folk. Tar vi med kystlag, venneforeninger, slektshistoriske foreninger, ja ogs frimerke-, mynt- og stein-klubber, rutebilhistorisk forening, motor- og veteranklubber, s er denne bevegelsen p st rrelsesniv med idrettsbevegelsen i Troms. Og historielagene er limet i denne bevegelsen. Et eksempel p det er rb kene, de gjenspeiler denne bredden. Historielagene har oppgaven med binde dette sammen, men det er en utfordring. Bevegelsen er bygd p lokalpatriotisme, p s regenheter og har tema som fokus. Det splitter, og er forklaringa p at denne bevegelsen blir mye usynlig i offentlige budsjetter. Dette mangfoldet sloss om de samme ressurser, de samme midler og til dels de samme menneskene. Det er et uheldig fokus n r en skal bli respektert av offentlige kulturmyndigheter. Men mangfoldet v rt er egentlig en styrke. Det er helheta som betyr noe for trivsel og kulturforst else. Det er v rt mangfold som beriker samfunnet. Vi skaper identitet, stolthet. Vi gj r lokalhistorie tilgjengelig for alle, vi gj r den interessant og knytter lokalhistorie til nasjonens historie. Vi brukes til den kulturelle skolesekken, vi guider lag og foreninger, vi holder foredrag og driver frem historiske prosjekter. Vi har temam ter og tematurer. Alt dette er med p ivareta v r kulturarv. Igjen kan mobiliseringa av mange folk til skrive i rb kene st som eksempel. Men hvilken st tte f r vi? Momskompensasjon, den dekker ikke kostnadene vi har for f omsatt rb kene i bokhandlerne. Regjeringa godtar at bokhandlerne kan ta opptil halve prisen i provisjon. Vi synes at vi med 30% avst r for mye, s rlig n r prisen p b ker er s lav. Tippemidler? Vi nsker ikke settes opp mot idretten. Vi m f egen direkte st tte til drift av v re organisasjoner for bedre kommunikasjonen og samarbeidet innen historiebevegelsen. Vi m se oss inne p Statsbudsjettet med egne konomiske midler. Regjeringa m anerkjenne denne viktige kulturbevegelsen vi frivillige utgj r. Selvf lgelig er det viktig at de offentlige institusjonene ogs f r den st tten de trenger, slik at de kan gi den enkelte som graver i historia hjelp uten at det skal koste noe. Arkivene m v re tilgjengelig, pne og ordnet og en m kunne f veiledning. Bibliotektanken er et viktig prinsipp for alle offentlige institusjoner som muser, arkiver, skoler og universitet. Alle disse vil ogs kunne dra veksler p det frivillige arbeidet som legges ned av v r bevegelse.
ETTER H RINGENE BLE DET DEBATT:
Troms historielag fokuserte da p at mange hadde hevdet at det var dyrt drive organisasjonsarbeid i nord med lange avstander sammenlignet med andre deler av landet. Med et p tvunget nytt stor-fylke som dekker av landet, er det enda st rre grunn til ettersp rre ekstra st tte til v r region. Troms historielag hadde pr vd m te historielagene i Finnmark, vi var enige om m tes i Finnmark sitt vestligste sted, Alta. Fra Harstad til Alta ville flybilletten komme p 3500,- oppover og 5000,- heim. S v r utsending lengst s r, kj rte, 580 km en veg. Det er nesten like langt som fra Oslo til Trondheim og enda m ttes vi helt vest i Finnmark, s langt vest at stligste delen av Finnmark ikke s seg likt v re med. En arbeidsdag gikk med til kj r oppover og en til kj re heim. De frivillige organisasjonene har ikke muligheter til drifte p slike betingelser. Regjeringa m f lge opp med midler for at det frivillige arbeidet skal kunne fortsette under slike betingelser.

Troms historielag er 20 r

H stsamlinga i r blir p Finnsnes den 4. og 5. november. Vi starter opp p l rdag med foredrag av Harald Lindbach og Bente Nordhagen om kvensk kultur og tilstedev relse i Troms. Om kvelden blir det jubileumsmiddag da det er 20 r siden fylkeslaget ble startet. S ndagen er avsatt til lokallagene. Etter presentasjon av arbeidet i lokallagene, vil vi f en debatt om hvordan Troms historielag skal m te regionreformen og det nye storfylket Finnmark/Troms. Forel pig program.Fylkeslaget ble stiftet p Finnsnes i 1997. Vi har laget en oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslagets 20 rige historie. Den f rste leder var Eliseus R nhaug, Salangen og de med flest r i styret har v rt Inger Heimdal, Bardu og Elin Myhre, S rreisa. De begge to har 14 r i styret.

rsm te

Troms historielag avholdt rsm tet l rdag 1. april p Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn. rsm tet gjenvalgte Arnhild Lindholm som leder. F lgende protokoll er sendt ut til godkjenning. Styrets beretning ble enstemmig vedtatt. Det samme gjorde rsm tet med regnskapet. I tillegg vedtok rsm tet en uttalelse om KIK "Kulturminner i kommunene"

Fotobevaringskurs(bilde: MyHeritage)

L rdag 22. og s ndag 23. oktober p Rundhaug Gjesteg rd. Interessert, ta kontakt med leder Arnhild Lindholm, tlf 98007937 eller blindhol@online.no


Et bilde sier mer enn tusen ord.Gamle bilder er kulturminner, ikke la dem g tapt.Troms historielag f lger opp kurset fra 2015 med Odd Inge Larsen som kursleder.Kurset er lagt til s ndagen. Program for helgesamlinga starter med at lokallagene utveksler erfaringer med hverandre, p l rdag.

Avlyst
gjenreisningsseminar

Til deltagere p Gjenreisningsseminar 6. til 8. mai. 2016:
Troms historielag ser seg dessverre n dt til avlyse seminaret i Hammerfest. Hoved rsaken er den p g ende hotellstreiken. B de overnatting og bespisning for disse tre dagene blir uoverkommelig for oss som arrang rer n r hotellavtalen er kansellert.
Vi har i forberedelsene til seminaret f tt kontakt med flere tidsvitner, og disse skal vi f lge opp enkeltvis. Troms historielag vil komme n rmere tilbake til om seminaret vil bli utsatt. Uansett vil prosjektet v rt med tette hullene i nasjonens krigsminner fortsette. Vi h per derfor kunne invitere dere til en ny samling enten til h sten eller n r vi presenterer den historia vi har klart kartlegge i l pet av dette prosjektet.Seminar om Trondenesleiren i Finnmark


Seminaret er et samarbeid med Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.
Les hele Pressemeldinga og last ned plakaten Plakat

Program
P meldingsskjemaTroms historielag tetter hull i nasjonens krigsminnekunnskap !

Med midler fra Norsk Kulturr d og Troms fylkeskommune g r Troms historielag i gang med samle inn minner fra Gjenreisninga i nord. Fokuset er p de tvangsevakuerte flyktningene fra Nord-Troms og Finnmark som i rene 1945 til 1951 oppholdt seg i flyktningeleirene i Harstad og Midt-Troms f r heimreisa. Les mer ....


Trondenesleiren 1945-51

Troms historielag inviterer til infom te torsdag 29.oktober kl. 18.00 p Repv g Kraftlags m telokaler i kjelleren. Elin Myhre, Troms historielag vil informere om prosjektet "Trondenesleiren og Finnmarkskontoret 1945-51". Spesielt velkommen er personer med info fra Trondenesleiren. Ta gjerne med foto. M tet er pent for alle. Mer informasjon om m te kan du f med ringe tlf 928 57 294.

rsm te Troms historielag

2. april 2016 p Finsnes Gaard, Finnsnes


protokoll fra rsm tet og rsm teuttalelse nr 1. og rsm teuttalelse nr 2.
FotobevaringskursDeltagerne p Troms historielag sitt fotobevaringskurs i helga 23. og 24. oktober.
Les mer om h stkurset ..Troms historielag gratulerer


< >

Elin Myhre med vervet som ny leder av Landslaget for historielag.


Landsm tet for LLH ble holdt i B i Telemark fra 29. til 31. mai. Over 60 delegater, pluss styret og observat rer, gjorde dette landsm tet til et av de bedre bes kte landsm tene. LLH holder landsm tet annen hvert r. I denne siste perioden har det v rt stor turbulens i organisasjonen. Det var n dvendig med b de ekstraordin rt landsm te i 2013, og et landsomfattende organisasjonsseminar i 2014. Et av stridssp rsm lene har v rt flytting av sekretariatet fra Trondheim til Oslo. Dette forslaget kom ogs opp p Landsm tet i B , men falt. Sekretariatet forblir i Trondheim. Landsm tet mente at det skal kunne g an samarbeide med andre kulturvernorganisasjoner og myndigheter sentralt, uavhengig av hvor sekretariatet er plassert.
Landsm tet i r foregikk i en god atmosf re med gode og konstruktive diskusjoner om organisasjonens utfordringer. H ringsdokumentet som var sendt ut i forkant, skapte et godt grunnlag for diskusjon om organisasjonen. En nsker at regionlagene skal f lge fylkene, men det m tilpasses lokale forhold, tradisjoner og hensiktsmessighet. En holder fast p en tredelt organisasjonsstruktur og p ordningen med at utsendinger til Landsm tet velges av regionlagene, men en forenklet fristene for disse valgene.
Kontingenten ble diskutert og en liten opptrappingsplan for kning ble vedtatt. LLH har store og offensive planer, men har d rlig konomi. Lokalhistorie-bevegelsen er en viktig, stor og sterk bevegelse som m organisere seg bedre for kunne f den offentlige st tten bevegelsen fortjener ut fra den innsatsen som gj res. For f synliggjort den samfunnsmessige funksjonen og for bli likestilt med de andre frivillige massebevegelsene, trengs en styrking av organisasjonens ledelse.Referat fra Fredsseminaret

plakat for seminaret.


Flyktningeleiren p Trondenes - Finnmarksbyen i Troms

Troms historielag og Harstad historielag samarbeider med S r-Troms Museum om et Frigj ringsseminar l rdag 9.mai og s ndag 10.mai 2015 i anledning 70- r siden 2. verdenskrig sluttet. Det s regne i v rt omr de var alle flyktningene fra Finnmark og Nord-Troms som ville fortest mulig nordover for gjenreise den nordlige landsdel. Men det var mangel p byggematerialer, ingen infrastruktur og problemer med forsyninger nordover. Myndighetene ville samle flyktningene i S r-Troms i p vente av at det skulle v re forsvarlig flytte nordover. Dermed ble 2000 mennesker samlet i forskjellige leirer, og den st rste leiren var p Trondenes med ca. 1000 mennesker. Vi nsker sette s kelyset p Finnmarkskontoret i Harstad, Finnmarksleiren i S r-Troms og gjenreisninga av v r nordligste landsdel i disse f rste freds rene. Enda fins det tidsvitner som kan fortelle om livet i Finnmarksbyen, derfor blir dette b de et seminar, ei befaring og arbeidsm te. N rmere program kommer, n s ker vi tidsvitner.rsm tet 2015 Troms historielag, ble avholdt 21. og 22. mars 2015 i Troms .

rsm tet 2015 ble lagt til polarbyen Troms og Grand hotell. Referat fra rsm tet. . Varaordf rer Anni Skogman nsket Troms historielag velkommen til byen. Kj replan for rsm tet ble vedtatt og Styret sin beretning og regnskap for 2014, ble godkjent. rsm tet vedtok og to uttalelser, en om frivillighetsarbeid og en h ringsuttalelse til Landslagets h ringsdokument . Valgkommiteens innstilling ble og vedtatt.Underskrevet rsm teprotokoll er n klar.
Til rsm tet 2015 kom Knut Erik Jensen og Heidi Stensvold og snakket om gjennreisningsarbeidet i Finnmark for 70 r siden. Dette var opptakt til Troms historielag sitt seminar 8., 9. og 10. mai. Til rsm tet kom ogs gjester som v re sammarbeidspartnere som fylkeskommunen ved Bente Nordhagen og Troms fylkeshusflidslag ved Lillian Magnussen, Slekts og lokalhistorisk forening Troms ved Bjarnhild Vevik og enkeltpersoner. Slikt sammarbeid styrker Troms historielag sitt motto "Sammen er vi sterkere".


Grunnlovseminar om Nord-Norge


Troms historielag inviterte til Grunnlovsseminar 19. til 21. september i Kunnskapsparken p Finnsnes. Historielaget brukte i 1814-jubileet til se p hva Grunnloven har betydd for Nord-Norge og for de ulike etniske gruppene i landsdelen. Det ble et noe annerledes blikk p Grunnloven fra en landsdel som ikke fikk noen innflytelse p den, da den ble vedtatt for 200 r siden. Les mer ...Gratulerer Salangen historielag

Vinner av Kulturminnedagsprisen 2014 ble tildelt Salangen historielag pga deres engasjement for Kulturminnedagene helt siden oppstarten i 1993. Hvert r har de satt sammen et variert og rikholdig program. Det er kulturvernforbundet som tildeler prisen som er p 30.000,- kroner. Prisen blir overrekt i Regionmuseet i Salangen s ndag den 14. september.Les mer p Naturvernforbundet.


Vikingtur

Referat fra vikingturen.

Gruppebilde av reisef lget som venter p ferga.


rsm te Troms historielag

ble avholdt 14. og 15. mars p Rundhaug Gjesteg rd i M lselv


Referat fra rsm tet finner du HER. Ogs Protokoll er lagt ut p v r web-side samen med Beretning 2013 og Regnskap 2013.


Julegaveide;
Troms historielag sin minnebok:

VI HADDE UTEDO OG VEDSJ
- om barne r i Troms i perioden 1915 - 1940.

Ei generasjonsbok om barne r i Troms i perioden 1910 - 1940. Boka kan du bestille hos Troms historielag ; post@tromshistorielag.no


Her kan du lese REFERAT fra seminaret.

Foredragsholderne Lars Ivar Hansen, Odd Mathis H tta, Ragnhild Enoksen, Jonny Nutti, Dikka Storm og Elisabeth Nutti


LIVSMINNESEMINAR


Arkivar Harald Lindback holder frem h ndskrevet kildemateriell om hekseprosessene.

Kurs for minneinnsamling ble holdt fredag 30.august i Troms

Troms historielag arrangerte kurs i innsamling av livsminner. Kurset ble holdt p Statsarkivet i Troms . Kurset passet for folk som skriver ned informasjon fra muntlige kilder slik som medlemmer av historielag og personer som forsker i slekta. Livsminneinnsamling denne gang er fra folk som er f dt f r 1950. Og m let er f inn livshistorier innen 15.april 2014. Rapport fra kurset finner du her. Fra Lokalhistorisk magasin kan du lese hva prosjektlederen skriver her. Den landsomfattende Brosjyra og Rettledning kan du laste ned. Og vil du lese mer om livsminneprosjektet 2013 s se p nettsida:
http://www.hf.uio.no/ikos/for-ansatte/aktuelt/saker/2012/minneoppgaver.html
UTSATT TIL V RENDe kom for f p meldinger til at det er forsvarlig arrangere en slik tur n . Vi h per kunne f til turen p v ren 2014.M lselv historielag inviterer til foredrag om Stay behind organisasjonen i Norge. Tirsdag 11.juni kl. 19.00 i Istindportalen, Heggelia. Les mer om foredraget om okkupasjonsberedskapen som var det hemmeligste av det hemmelige under den kalde krigen.rsm te 2013
Troms Historielagrsm tet ble avholdt l rdag 9.mars og s ndag 10.mars p Reisafjord hotell i S rkjosen i Nordreisa kommune. Det var Nordreisa historielag og Nord-Troms historielag som hadde p tatt seg v re lokale arrang rer. Og ti lokallag var representert p rsm tet i r.
Protokoll fra rsm tet 2013.
Bildereportasje fra rsm tet 2013.
Program for rsm tet 2013.
Innkalling og p melding for rsm tet.
Saksliste for rsm tet.
rsmeldinga for 2012.


Vellykka seminar om Tromsklea


Referat og bilder fra seminaret.

"N d l rer n gen kvinde att spinde"Seminar var p l rdag 3. og s ndag 4. november p Bjorelvnes. Det var Troms Historielag og registreringsprosjektet "Tromsklea" til Troms Husflidslag som inviterte til seminar om v r tekstile kulturarv. Brosjyra.


Boklansering:

Ei generasjonsbok om barne r i Troms i perioden 1910 - 1940. Oversikt om hvor og n r du kan f tak i boka finner du her .

Lanseringsm te
KRIGS R 2

L rdag 1.september kl. 17.00 i Nordavindshagen i Br stadbotn

Dyr y og S rreisa historielag holder lanseringsm te for bind 2 om Krigs r hvor folk i Dyr y og S rreisa forteller sin krigshistorie. Robert Chruickshank forteller om noe av det som skjedde. De som m ter f r og et lanseringstilbud p boka.. Det blir vist lysbilder og kaffesalg m.m. plakat for m tet


Rapport fra medlemslagene M lselv og Harstad.Minneboka:

VI HADDE UTEDO OG VEDSJ
- om barne r i Troms i perioden 1915 - 1940.


I 1996 ble det samlet inn Minneoppgaver for eldre . I Troms kom det inn 64 skriftlige besvarelser p mer enn 1000 sider. Historiene er fra de fleste kommunene i Troms. Dette er detaljerte informasjon om v r n re fortid, krydret med hverdagsfortellinger p godt og ondt. I dag er historiene lagret ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo (IKOS).
Deler av dette verdifulle stoffet vil Troms Historielag f gitt ut i ei minnebok. Til dette arbeidet har vi f tt kr. 10.000,- i st tte fra Troms Fylkeskommune i tilskudd over frivillige kulturarbeid. Det heter i tilsagnsbrevet sier fylkesr det: et godt frivillig tiltak som p en positiv m te styrker lokalsamfunnet, fremmer livskvalitet og bidrar til styrke Troms som et attraktivt fylke bygge og leve i.
Troms Historielag vil ha boka ferdig i l pet av h sten. Redakt r for boka, Inger Heimdal, har gjort en kjempejobb med skrive inn fortellingene, sortert historiene og plukka ut stoff for m lgruppa ungdom i 10 til 13- rs alderen. Vi m f formidlet til kommende generasjoner om hvordan det var vokse opp i Troms f r. Her f r nye generasjoner h re om boligforhold, kosthold, helse og hygiene, kl r, barnearbeid, fritid og skolegang m.m. Uten fortid, ingen framtid.
Arbeidet som gjenst r f r boka g r i trykken, er finne bilder som kan illustrere historiene. Vi er ute etter bilder fra hele fylket som viser litt om leveforholdene som barndom, boforhold, arbeidsliv, familiesamv r med mye mer. Vi h per f inn bilder fra hele fylket. Bilder eller tips om det kan sendes til inger.heimdal@nordixnett.no eller til bygdnes@online.no

rsm te Troms Historielag


ble holdt 24.-25.mars. rsm tet for Troms Historielag ble i r lagt til Kv fjord. Her m tte lokallag fra Balsfjord, Bardu, Bjark y, Dyr y, Harstad, Salangen, S rreisa, M lselv og vertslaget Kv fjord. 25 representanter m tte. De representerte styret og lokallagene som delegater og observat rer. rsm tet roste b de beretninga og regnskapet som det gamle styret la frem. Selve rsm tet ble avviklet hurtig og godt. S tida ble mest brukt til befaring, hyggelig samv r, godord til de som fortjente det og ikke minst god mat fra kokkelinja ved R videreg ende skole.
Protokollen og Uttalelsen fra rsm tet. Og reportasje fra Harstad Tidende Videre kan du finne billedreportasjer fra l rdagens rsm tesamling og fra l rdagens og s ndagens befaring.
Programet for s ndagsturen med utfart ser du her: tur til Kve ya


Logoforslag for Troms Historielag


Disse to forslagene til egen logo for fylkeslaget, ble lagt frem for rsm tet i Kv fjord. Det ble bestemt at en skal utvide fristen for komme med logoforslag til 1.mai i r. Troms Historielag nsker en logo som kan v re samlende for historielagene i hele fylket. Logo er gjerne et figurmerke som b de gir ideer om tilh righet til Troms og til historie. Merket b r v re enkelt, lett gjenkjennelig og lett tegne. Her kan du se den opprinnelige Utlysningsteksten .


Kulturpris til S rreisa Historielag


S rreisa kommune sin kulturpris ble overrakt S rreisa Historielag onsdag 21.mars.Jan Erik Nordahl, leder for oppvekst og kultur i S rreisa, overrakte prisen p vegne av S rreisa kommune. Hans begrunnelse: "S rreisa historielag f r lokalhistorien ut til folket. De viser frivillighet p sitt beste. De samler bilder og den lokale historien v r De er med p styrke identiteten til bygda S rreisa og de skaper begreistring med sine fortellerkvelder, rboka, krigsboka og kalenderen." Kulturprisen overrekkes av kommunen sammen med Sparebank1 Nord-Norge.
Elin Myhre som er leder for Troms historielag og sitter i styret for Landslaget for Lokalhistorie hadde med en hilsen fra Troms historielag og LLH: "S rreisa historielag arbeider m lretta og strukturert for bevare den kollektive hukommelsen til S rreisa og er med p skape stolthet, tilh righet og identitet til de som skal arve jorda. Folk her har v rt aktive og gode forvaltere av ressursene i kommunen og derfor er det mange historier fortelle og mye bevare. Arbeidet til S rreisa historielag er godt og deres engasjement og arbeid blir lagt merke til b de i fylket og i Landslaget for Lokalhistorie. Gratulerer med en velfortjent pris!"Fulltegna

Kulturminnevandring i historiske Berlin
Troms Historielag 27.juni til 2.juli 2012


BROSJYRA med program.


Fortellerkveld

Samiske vandringer fra innland til kyst p Kramvigbrygga tirsdag 7.feb. kl. 19.00. Les mer p plakaten.

OG


M lselv Historielag innviterer til


Les mer p : plakaten. eller p nettsida www.malselv.historielag.org

Nytt rsbrev

Her finner du leders nytt rsbrev til medlemmene.


Hent fram gamle kl r

Det er Norges Husflidslag, tromsavdeling som kommer med denne oppfordringa;"Registrering av klea i Troms". Det er oppretta egen prosjektgruppe som ledes av Lillian Magnussen, tlf 979 86 315. De oppfordrer alle som har interesse for husflid til ta kontakt. Du kan lese mer av oppfordringa deres p plakat.


Vellykket Polarseminar


N rmere 50 deltagere kom p Polarseminaret til Troms Historielag 19.nov og h rte p spennende forelesninger. Debatten etterp poengterte at flere skulle ha v rt og f tt med seg de interessante fortellingene og at det b r jobbes videre med dette materialet.

Foreleserne og m teledelsen, foto: Jarle Larsen

Det var Sven Johannessen som holdt hovedinnledninga: "De nordnorske ishavsskipperne og polarforskningen". S fikk vi h re p unikt b ndopptak av Nils Vollan. Hans s nn Emil og barnebarn Nils Bj rnar fulgte opp med fortelle om denne ishavsskipperen. Harald Johannessen fortalte fra overvintringsdagbok og Frode Bygdnes fortalte om forutsetningene for motorisering av denne fl ten. Til slutt ble det tid til sp rsm l og kommentarer. Referat med bilder som Jarle Larsen, Ibestad Historielag har sendt oss finner du her.


Sven Johannessen, barnebarn til ishavskipper Hans Chr. Johannessen forelesteSven Johannessen og Hans Chr.Johannessen
Les:melding
Troms historielag holdt seiminar p Storsteinnes skole l rdag 19.november fra kl. 11.00 til 17.00
Se seminarplakat , pressemelding, brosjyre og polarl peseddel


Skipper Elling Carlsen i polardrakt og skipper Lundberg S rensen p vei opp i tynna.Kv fjord Historielag 25 r

Troms Historielag gratulerer Kv fjord Historielag med 25 rs jubileum. Leder Elin Myhre var tilstede og overrakte gave og hilsninger til jubilanten.
Atle Trondsen har skrevet reportasje i Harstad Tidende 10. oktober 2011.


Krigshistorie

S rreisa historielag og Dyr y historielag holdt lanseringsm te om krigsboka onsdag 15.juni. Boka er fortellinger og beretning fra folk som opplevde krigen. Plakat.

Tur til Hagenes


I forbindelse med lansering av boka KRIGS R arrangeres det tur til Hagenes og kystfortet der s ndag 19.juni. For mer informasjon se plakat fra Dyr y


Logo for Troms Historielag

Historielaget trenger logo. Troms Historielag nsker en logo som kan v re samlende for historielagene i hele fylket. Logo er gjerne et figurmerke som b de gir ideer om tilh righet til Troms og til historie. Merket b r v re enkelt, lett gjenkjennelig og lett tegne. Styret nsker utlyse en logokonkurranse og oppfordrer medlemslagene til komme med forslag innen 1.november. Vinneren vil bli premiert. Styret h per ha en egen logo klar til rsm tet i 2012. Utlysning.

Landsm te for lokalhistorielagene
ble avholdt 27. - 29.mai 2011


Fra Troms Historielag reiste lederen, Elin Myhre. Hun har gitt denne oppsummeringa.
Landsm teprogram og Informasjon om landsm tetRSM TE
for Troms Historielag
ble avholdt 2.april 2011 p kommunesenteret for Dyr y


Innkallinga
rsm teprotokollen
Reportasje fra rsm tet
Medieomtale fra rsm tet


Busstur til Statsarkivet i Troms 26.mars
Arrang r; M lselv HistorielagPlakat fra Dyr y historielag


rsm te Ibestad historielag 24.feb.
Plakat fra Ibestad historielag
Referat fra rsm tet til Ibestad historielag
Protokoll fra rsm tet til Ibestad historielag


rsm te Harstad historielag 23.feb.
Etter rsm tet holder Astri Fremmerlid, lagets f rste leder for 25 r siden, k seri.
Referat p Harstad Historielag sin hjemmeside.

M lselv Historielag inviterte til temakveld
POLARHISTORIE
Det ble fullt hus p temakvelden den 10.februar i Istindportalen

Les melding fra M lselv
Les referatet fra rsm tet til M lselv Historielag


SEMINAR:
"Tromsbataljonen i kamp mot Nazi-Tyskland i 1940"
88 personer m tte opp l rdag 13.november p Gratangen Hotell
for h re p Oddmund Joakimsen, forfatter av boka Narvik 1940.
Det ble et meget vellykket seminar som Troms historielag fikk mange gode innspill og takkord for.

Narvik 1940

Seminarplakat

Referat med bilder

Nordlys-artikkel fra m tet

Copyright 2011 Troms historielag

Redaksjonen