Museer

Frode Bygdnes tlf: 97534982Museene i Troms
***********************


Statlige museum:

Nordnorsk kunstmuseum

Tromsø Museum

Fylket:

Status i Troms etter museumsreformen
Ei orientering om fylkets museer

Perspektivet museum Tromsø

Nord-Troms Museum

Midt-Troms Museum

Sør-Troms Museum (STMU)

Andre museer:

Westaards samlinger

Várdobáiki museum

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum

Harstad skipsverftshistorie

Adolfkanonen

Gårdsmuseum på Kveøya

og flere kommer. Hjelp oss til å få alle med.
 

2020 Troms historielag

Redaksjonen