Lenker

Frode Bygdnes tlf: 97534982

 


Anbefalte lenker

På nettet kan du finne mange nyttige sider. Tips oss gjerne om noen web-sider du kjenner slik at vi kan gjøre denne sida større. Linkene nedenfor har vi hatt stor nytte av.

Vårt landslag : Landslaget for lokalhistorie

Lokalwikien
Lokalhistoriewiki

Samling av historier og bilder fra kommuner
Historie.no

Arbeiderbevegelsens Arkiv
ARBAK

Sjøfartsmuseet
Norsk Maritimt Museum

Register over norske og alierte skip og mannskap

Flyhavari under krigen

Norsk lokalhistorisk institutt
Lokalhistorie.no

Riksantikvaren

Statsarkivet i Tromsø

Genealogi/slekt i Troms

Kart over kulturminner i Troms
Tromsatlas

Digitalarkivet

Registreringssentralen for historiske data

Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger

Forbundet Kysten

KveøyaNære lokallag i våre nabofylker
Tjelsunds historielag

Andøy historielag

Hammerfest historielag

Steigen historielag

Vestvågøy historielag

Vågan historielag


Copyright 2020 Troms historielag

Redaksjonen