Årsmøtet i Ibestad historielag ble holdt på Ibestad bibliotek.

ÅRSMØTE I IBESTAD HISTORIELAG 2011

 

Under fast og bestemt ledelse av Steinar Forsaa ble årsmøtet 2011 i Ibestad historielag avviklet på biblioteket torsdag 24. februar 2011. Dessverre kolliderte dette møtet med flere andre møter, så frammøtet var ikke det beste. Kun 8 medlemmer var møtt fram da møtet startet klokken 1900.

Etter at årsmeldingen var referert som første post på programmet, ble ordet gitt fritt, men kommentarene uteble. Årsmeldingen ble deretter godkjent som lagets årsmelding.

Nesta post på programmet var regnskapet for 2011. Det ble godkjent med et underskudd på godt og vel 40.000 kroner. Underskuddet skyldes i første rekke investeringer til PC, skanner, fotoapparat og programvare for å kunne bearbeide og ta vare på bilder på en skikkelig måte. Laget har nå fått anledning til å benytte et rom på tidligere Ibestad videregående skole til ”maskinparken” sin, og som arbeidsrom. Her vil laget samle alle sine arbeidsredskaper og sørge for å få dette forsikret.

 

Kontingenten for 2012 ble vedtatt hevet til kr 200,-/år. Den kan betales til konto 4790 53 40 499.

 

Deretter ble arbeidsoppgavene for laget i 2012 godkjent. I tillegg til de vanlige oppgavene som å få utgitt kalender og årbok, ble det pekt på at hovedoppgaven for laget våren 2011 blir å få tømt Skippergården for gjenstander. Sør-Troms museum er nå klar til å restaurere gården, og alt må være klart når arbeiderne rykker inn.

I tillegg vil laget prioritere arbeidet med å fotografere gravminnene på de kirkegårdene som står igjen.

Årsmøtet godkjente også styrets planer om å avhende lagets eiendom ”Kalvegarden”, og å benytte ”Selsethuset” som lager for gjenstandene som skal ut av Skippergården under restaureringa. Dessuten ble det vedtatt å gi leder en viss kompensasjon per år for utgiftene som går med for å drive laget.

Før valget ble neste års budsjett enstemmig vedtatt med en balanse på 47.500 kroner.

Forrige år ble det ikke valgt leder i laget. På grunn av dette ”haltet” arbeidet i laget en del i 2010. Til årets valg hadde Jarle Larsen sagt ja til å sitte som leder igjen. Med seg i styret får han May-Karin Berglund (2 år), Einar Johan Dons (1 år) og Roald Pedersen (2 år). Fra før sitter Trond-Arvid Isaksen i styret.

 

Etter at årsmøtet var avsluttet, slapp geolog Peter Midbøe til med ei orientering om geologien i Astafjordområdet med spesiell vekt på geologien på Rolla, et meget interessant foredrag. Til sommeren er det meningen å få til en ekskursjon til spennende lokaliteter på øya.


Etter at årsmøteforhandlingene var avsluttet holdt geolog Peter Midbøe et interessant foredrag om geologien på Rolla.


referent Jarle Larsen