TROMS HISTORIELAG

Elin Myhre

Gottesjord

9310 Sørreisa                                                                  2012-01-17

 

Til medlemslaga i Troms Historielag

 

Infobrev 1/2012 fra leder

 

Godt nyttår med nye muligheter

Jeg takker alle som deltok på Polarseminaret. Dere gjorde det mulig for oss å gjennomføre denne viktige kompetansehevinga som seminaret gav oss. Vi ser fram til høstseminaret 2012. Har dere noen saker dere vil fremme for styret, ta kontakt.

 

Datoer for 2012 – en grovskisse:

4. febr: 1. styremøte 2012

16. feb: Møte med kulturetaten Troms fylkekommune.

Der vil vi presentere saker vi holder på med og forsøke et tettere samarbeid etter modell fra andre fylkelag i landet.   

24. og 25. mars: Årsmøte i Kvæfjord.

Vi håper å få til et årsmøte med overnatting slik at de som bor nord i fylket får anledning å delta. Kvæfjord historielag er et aktivt lag som har mye å by på. Håper alle lag legger inn deltakelse på årsmøte i sine årsplaner. Sett av datoene! Det avholdes 2 styremøter i fm årsmøtet Merk at saker til årsmøtet ifl vedtektene :”Saker som lagene ønsker behandlet, sendes styret i god tid før årsmøtet.”. I god tid betyr 3 uker før årsmøtet. Mai/juni: 4. styremøte

27.-30. juni: Berlintur

Det arbeides med en kultur- og historietur til Europas kulturhovedstad Berlin. Innad i historielaget er det en person med stor kompetanse på byen som vil være guide. Håper å ha alt klart til distribusjon på nettet innen utgangen av febr. Det vil bli begrensa med plasser. Først til mølla… For å oppnå gunstige flypriser betinger det bindende påmeldinger. Dette blir garantert årets happening!

Sept/okt: 5. styremøte

Okt/nov: Høstseminar 2012

Kom med forslag på seminartema og send det gjerne før første styremøte 4. februar.

 

Andre saker:

Utgivelse av barnebok

Den viktigste enkeltsaka blir utgivelse av barneboka ”Vi hadde utedo og vedskjå” m undertittel: Om barneår i Troms i perioden 1910-1940. Se nærmere omtale på nettsida. . Søknad 2011 på prosjektmidler fra Landslaget gav dessverre ikke uttelling. Vi sender ny søknad i 2012. Vi har andre søknader inne og skal jobbe videre med finansiering. Boka berører nesten alle kommunene i fylket. Dessuten ber vi alle historielag å hjelpe med fotodokumentasjon. Det vil vi komme tilbake til.

Logo

Vi er foreløpig ikke kommet i havn når det gjelder logo for Troms Historielag. Vi håper å kunne legge saka fram for årsmøtet. Har laga innspill, ta snarest kontakt med styret.

Organisasjonsnummer

Det jobbes for å få dette i orden. Hvis noen lag trenger hjelp, kan vi muligens hjelpe.

Tromsklea

Se omtale av prosjektet på nettsida. Tema tas opp på første styremøte.

Medlemspleie

Leder har besøkt historielaga i Kvæfjord og Narvik. Styret vil også i år styrke kontakten med medlemslaga og ber laga ta kontakt for besøk.

 

Med hilsen                                                                      

 

 

Elin Myhre

 

Troms Historielag     leder Elin Myhre       tlf 004792857294     epost elin.myhre@c2i.net