Styremøte Troms Historielag

 

Tid: Lørdag 22.januar 2010

Sted: Øverbygd

 

SAKSLISTE
Sak 1:   Vedtektsendringer
Sak 2:   Langtidsplan
Sak 3:   Årsmøtet. tid og sted
Sak 4:   Webside
Sak 5:   Oppfølging av medlemslag
Sak 6:   MinneoppgavenReferat fra møtet

Tilbake til hovedsida