Harstad Historielag - Prosjekter
Meny

Prosjekter

I tillegg til Årboka, vil Harstad Historielag lage forskjellige publikasjoner som skal være tilgjengelig som trykksak og eller på nett m.m.Skulpturprosjektet

Harstad Historielag arbeider med å lage et temahefte om offentlige skulpturer i Harstad. Arbeidet er startet med Sigurd Stenersen som redaktør. Styret har vedtatt å utvide prosjektet til også å omfatte bildende kunst, mosaikk og tekstilkunst av anerkjente kunstnere.


Kulturminneåret 2009

Harstad Historielag overtok ansvaret for prosjektet om verkstedindustrien hvor en skulle dokumentere produksjon som er på tur i glemmeboka. Dette prosjektet var det Troms Historielag som fikk støtte til fra kulturminneåret 2009. Denne støtten er overført til Harstad Historielag som skal bruke midlene til formidling av prosjektet. I første omgang er det laget et hefte som kan lastes ned her


Til Troms Historielag sin nettside