Velkommen til Harstad Historielag
Org.nr: 998063310 Ansvarlig red. Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
Meny

Lokalhistoriewiki.


Harstad


MS GrytøyS�r-Troms Museum


Pensjonistuniversitetet


LandslagetHurtigrutene under krigen


Boklansering av "Farlig farvann".
Det er siste bok fra Alf R. Jacobsen. Forfatteren kommer til Harstad bibliotek

torsdag 12. september 2019 kl. 18:00

Her er plakat og pressemeldingVårturen


Vårturen til Harstad historielag gikk i år til Bjarkøy og Sandsøy med Rutebilhistorisk forening sin buss. Referat fra turen:her

Vårmøtet

Torsdag 25.april kl. 19:00 Sør-Troms museum
Maritim kulturbevaring

MF Grytøy

Styreleder venneforeninga for Grytøy fergeselskap, Dagfinn Gjertsen, vil orientere om restaureringsarbeidet med motorfergen Grytøy. Se venneforeningas egen hjemmeside her.Årsmøtet ble avholdt torsdag den 21. februar 2019 på Trondenes historiske senter. Protokoll fra Årsmøtet. Etter årsmøtet fikk vi foredrag om:


KULTURPLAN og KULTURMINNEPLAN for HARSTAD

Da Harstad historielag så Riksantikvaren sin kommunerangering om kulturminnearbeidet i Harstad, reagerte vi. I 2017 fikk Harstad kun 3 poeng av 9. Tromsø fikk 6 og Bodø fikk 7. På styremøte i mai 2017 etterlyste vi og utfordra Harstad kommune til å sette i gang arbeidet med kulturminneplan. Vi kontaktet ordfører, rådmann og alle partiene. Høsten 2017 vedtok kommunestyret å sette i gang med disse planene. En kulturby må ha plan både for kulturen og for kulturminnene.
Kulturplanen vil bli ferdigbehandlet til høsten, men Kulturminneplanen er enda i innsamlingsfasen. Målet er at den skal være ferdig 2020 slik Riksantikvaren krever.
Fra kommunen har Harstad historielag fått Gunn-Ellen Rye Krøtø til å fortelle om Kulturplanen som er snart ferdig, og Ranveig Kildal Ramtvedt til å berette om innsamlingsfasen for Kulturminneplanen for Harstad. For at Harstad historielag skal kunne komme med innspill, må vi vite hva det planlegges og hva kommunen prioriterer. Vi vil få orientering både om innhold og om framdrift. Harstad historielag er nå i dialog med kommunen for å ta vare på vår kultur.BOK-MØTET

Årboka 2018 lanseres på møte 8. november på Trondenes Historiske Senter kl. 19.00

Med Årboka følger det mange interessante artikler. I år løfter vi frem artikkelen om Regine Normann, den første kvinnelige forfatteren i nord. Artikkelen er skrevet av Sigri Skjegstad Lockert. Hun vil holde et foredrag om «Regine og havfolket». Regine sine eventyrfigurer er bl.a. marmælen som betyr havmannen. Hennes eventyrfortellinger er kanskje de mest kjente, utgitt under navnet Ringelihorn. Disse nordnorske eventyrene må vi ta vare på og formidle.
Serine Regine Normann ble født i Vesterålen, men som 5-åring ble hun satt bort til slektninger utenfor Harstad. Det var i Breivika, og her gikk hun 3 år på skole før hun flyttet til onkelen Nikolai Lockert.
Hennes forfatterskap begynte i det skjulte. Hun gjemte manuset i ei hule i fjellet som i dag har fått navn etter henne – SINAHULA. I dag er den blitt et kulturminne i Vesterålen.
En kan lese mer om Regine Normann på wikipedia og på stiftelsen Regine

Redaktør Bjørn Hall-Hofsø vil legge frem Årboka i sin helhet og presentere flere artikler. Etter møtet vil medlemmene få hver sin bok. Møt opp.

Septembermøtet

27. sept. kl. 19.00 på Sør-Troms Museum, TrondenesForfatteren av boka KAMPEN om HISTORIEN, Jan Petter Pettersen kommer til Harstad historielag og beretter om mytene, sannheten og fortielser i ettertid om Narvikfelttoget 1940. Pettersen har satt skarpere lys på begivenhetene om kampene ved Narvik våren 1940. De norske styrkene kjempet en innbitt kamp under ledelse av Carl Gustav Fleischer. 1000-vis av mennesker mistet livet og tyskerne ble påført sitt første nederlag under 2. verdenskrig. I ettertid har det og blitt ført en kamp om historia. Generalen ble offer for en bitter maktkamp med så vel militære som sivile overordnede. Og fikk f.eks. Trondenesbataljonen den æra de skulle ha, eller kom de i skyggen av andre bataljoner? Forfatteren har leitet frem nye opplysninger og utfordrer den offisielle historia om Narvik 1940. ForfatterJan P. Pettersens siste leserinnlegg om Narvikfelttoget kan du se her. Og du kan lese Gunnar Reppen sin bokanmeldelse .

MedlemsbrevMuntlig historie - SeminarTorsdag 6. september kl. 10:15-17:15 på Trondenes.


Memoar - norsk organisasjon for muntlig historie - reiser rundt i landet for å fremme interessen for og samarbeid om muntlige historier og minneinnsamling. Prosjektet er et samarbeid mellom Memoar, Landslaget for lokalhistorie, Norsk etnologisk gransking og Folkeminnesamlinga. Sør-Troms Museum er vertskap for kurset.
På dagskurset vil vi lære om intervjuopptak, dokumentasjon, bevaring og bruk. Kurset passer både for profesjonelle og frivillige historikere. Les mer om kurset her .

Høstturen 2018


Høstturen går til den grønne bygda i Ofotfjorden, Myklebostad. Med sandholdig og sørvendt jord, har den og fått tilnavnet kornbygda. I kulturhuset vil vi få et multimediashow om bygda. Vi vil få se skulpturen «Media Thule», som er en del av Skulpturlandskap Nordland. Leder i Tjeldsund historielag vil fortelle oss litt om historielagets arbeid og Tjeldsunds historie. Vi vil og spise middag her.
Først drar vi innom Norges Brannskole på Fjelldal. Her vil vi få høre om brannskolen i nutid og fremtid, etterfulgt av omvisning.
Det blir en dagstur der middag og buss totalt kommer på kr. 650,- pr person. Detaljert program finner du her .
Lek og spill i skolegården var ikke bare tidsfordriv. Det lærte barna sosialisering fordi de måtte forholde seg til hverandre og til spillet. De fikk mosjon og aktivitet som gjorde dem bedre i stand til å møte neste skoletime. Leken vil være en viktig del av ungenes oppvekst før og nå.
Mange av de gamle barnelekene er i ferd med å bli avglemt. Rigmor Fuhr og Harstad historielag har satt i gang et prosjekt for å gjøre gamle leker kjent igjen for dagens unge skoleelever.

Den 14. juni hadde Rigmor Fuhr og Marit Strandbu fått med seg 3 lærere og 4. klassetrinn på Bergseng skole ut på Trondenes historiske senter. Der fremførte de 4 forskjellige leker ute. Reportasje fra fremsyninga ser du her


Dette var et forsøk på å lage et opplegg som kan brukes i den kulturelle skolesekken. Og kanskje kan det også brukes til underholdning for eldre på sykehjem. Det ligger mange gode minner for de eldre og særlig hvis de også kan veilede ungene i dag.

Vårturen lørdag den 26.mai ble vellykket. 30 personer møtte opp og fikk høre et interessang foredrag om kirkekunst og altertavlene i Trondeneskirka. Her følger reportasjen fra vårturen. Temaet var kirkekunst og Rognald Bergesen fra kunstvitenskap ved Univeristetet i Tromsø, foreleste. Han har tatt doktergraden på altertavla på Trondenes. Sigurd Stenersen laget denne omtalen av kirkekunst i Trondenes kirke ved en tidligere kirketur.


Vårmøtet torsdag 12. april kl. 19.00:

Norge i tusen år - nasjonaljubileum 2030


Slaget på Stiklestad i år 1030 ble et nasjonalt vendepunkt både politisk, religiøst og kulturelt. Opptakten til slaget var en kornboikott av vår nordlige landsdel hvor Asbjørn Selsbane fra Trondenes spilte hovedrollen. Hans kornferd sørover foregikk omtrent 10 år før slaget.

Så skal nasjonaljubileet 2030 markeres over en 10-års periode med oppstart i 2020. Vår region med Bjarkøy og Trondenes skal være utgangspunktet for markeringsregionen, og det blir temaet for Harstad historielag sitt vårmøte torsdag 12.april 2018 kl. 19.00 på Trondenes historiske senter.

Nina Dons-Hansen kommer og forteller om nasjonaljubileets planer og vår region sin mulighet for deltagelse i markeringa frem til 2030.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har begynt planlegginga av de regionale markeringene. NASJONALJUBILEET 2030.
Om selve slaget skriver Stiklestad Nasjonale Kultursenter: STIKLESTADSLAGET 1030.

Det blir enkel servering og muligheter til å diskutere og komme med innspill til vår deltagelse i denne nasjonale markeringa som bør starte her historia også startet.

Årbok 2017 for Harstad historielag omtaler
Årene før Stiklestadslaget.

ble avholdt på Trondenes historiske senter


Harstad historielag avholdt årsmøtet den 22. februar 2018. Vanlige årsmøtesaker. Årsmøtepapirene følger: beretning 2017, arbeidsplan 2018, regnskap 2017 og protokoll fra årsmøtet. Etter årsmøtet holdt Magne Heide foredrag om gårdsnavn i Harstad.

Årbok 2017 er kommet
Novembermøtet

Årboka for Harstad historielag ble lansert torsdag 9. november på et meget godt besøkt møte.

Møtet starter med at styret utnevne Asbjørg Raanes som Æresmedlem i laget. Hun har vist stor omsorg for laget i de 9 årene hun var leder. Etter overrekkelsen fikk de oppmøtte et foredrag fra Anne Sofie Balteskard. Hun fortalte om geografiske steder som «Vett og uvett» berører. Vårt område er sterkt representert i dette klassiske nord-norske storverket. Deretter presenterte redaktør Bjørn Hall-Hofsø Årboka og gikk igjennom noen av artiklene. Etter presentasjonen ble Årboka delt ut til medlemmene.Høstmøtet

Et vellykket temamøte. 75 mennesker møtte og det ble flere innlegg fra salen, for ikke å snakke om engasjementet etterpå.


Harstad historielag holdt åpent temamøte om Finnmarksbyen på Trondenes torsdag den 28. september. Vi fikk fremlagt noe av det innsamlede materialet Troms historielag har funnet i sitt prosjekt om gjenreisningstida etter 2. verdenskrig. Prosjektet har vært ett samarbeidsprosjekt mellom Harstad historielag og Sør-Troms museum, ledet av Troms historielag. Prosjektleder Frode Bygdnes la frem dette materialet.


Gjenreisninga av Nord-Troms og Finnmark er kommet i skyggen av den mer dramatiske tvangsevakueringa. Men krigen i Finnmark var ikke over den 8. mai 1945. Fortsatt døde folk pga miner. Alt var ødelagt, derfor var det ikke bare å flytte tilbake. Folket i nord bar de største byrdene under og etter krigen. Hvordan opplevde de hjelpen fra storsamfunnet? Opplevde de støtte og et nasjonalt felles løft, eller ble de overlatt til seg selv? Var også gjenreisninga traumatisk?
Her i Harstad fikk vi 5 flyktningeleirer, den største var på Trondenes. Denne leiren var så stor at den gikk under navnet Finnmarksbyen. Her bodde ca 1000 mennesker i årene 1945 til 1950 og noen helt til 1952. Her var Finnmark folkeskole. Her bygde de opp et eget lokalsamfunn med både post, politi, butikk, sykestue. Og de organiserte et eget lokaldemokrati for alle leirene.
Vi har fått fortellinger fra folk hvordan de opplevde leiren og deres opplevelser av Harstad. Harstad tjente på flyktningeleirene.
Leiren på Trondenes ble bygd opp rundt den tyske OT-leiren, men her ble dobbelt så mange brakker reist etter krigen. I dag er bare noen av grunnmurene fra OT-leiren synlig. Vi skal forsøke å legge frem tall og data fra denne glemte leiren og hvordan den ble brukt i gjenreisningsarbeidet. Her er flere ting å lære.


Høstturen 2017

Høstturen ble dessverre avlyst pga for få påmeldte.
Vårturen 2017

20.mai - gikk turen til Samasjøveien 16,


Vårturen gikk i år ned til museet i Samasjøen som verkstedpensjonistene driver. De viste frem ei imponerende utstilling for oss som møtte. Verkstedveteranene fortalte om yrkene som var nede på verkstedet og miljøet dem imellom. Referat fra turen. Harstad har en stolt verkstedtradisjon og høydepunktet var den gang det ble bygget båter her.


Vårmøtet

- Verftene i fortid og fremtid


På vårmøte den 20.april var temaet skipsbyen Harstad. 25 personer var møtt frem for å høre om Verkstedindustrien - en stolt fortid og en spennende fremtid. Ola Karlsen fortalte om historien til verkstedindustrien og orienterte om planer for de sentrumsnære områdene. For historielagets medlemmer var det spesielt interessant å høre om prosjektene. Selskapet har engasjert seg i den kulturelle skolesekken, om verftsmuseet i Samasjøen, om Støperihallen og restaurering av skippergården i Andreas Linds gate, m.m. Selskapet lanserte et nytt prosjekt med Agnar Kaarbø som også fikk ordet for å fortelle om hans engasjement. Veteranene, arbeiderne og mennesketypene i denne industrien skal løftes frem.


Arbeidsplan 2017


Harstad historielag sin arbeidsplan for 2017 er nå klar.

Vårturen går til Harstad Skipsverftshistorie, Samasjøen den 20. mai.

Høstturen planlegger vi med Hurtigruta sørover for å besøke Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Tilbaketuren går med buss.
Planen er å gå om bord i sørgående hurtigrute kl. 08.00 lørdag den 16. september. Vi starter med frokost om bord. På Stokmarknes besøker vi Hurtigrutemuseet med guid. Vi har planer om middag før vi så vender heimover med buss. På turen til Sortland får vi kanskje en guid til å fortelle oss om Langøya. Vi er tilbake i Harstad før 20.00. Med mat og billetter kan turen komme opp mot kr. 1400,- for medlemmer. Vi tar fortsatt i mot påmeldinger til Andreas Bergland, an-bergl@online.no eller Frode Bygdnes, bygdnes@online.no


Fakta og forenkling

Harstad historielag har registrert at Visit Harstad ønsker en historie som hele byen kan eie og fortelle, fordi kulturturister er i sterk vekst. En skal være forsiktig med å forenkle og blande sammen historier bare for å selge byen til reiselivet. Kultur-turister vil søke reell historie, ikke konstruert historie. De turistene som kommer vil også kjenne en god del av historia siden de er interessert i den. Forenkling og falske opplysninger kan derfor slå tilbake som en bumerang på reiselivet.

Harstad og Trondenes har en rik historie. For kultur-turister vil det være mer interessant å få se fasettene enn en forenkling av denne historia. For oss som bor her er det også trygt å vite at vi tar vare på vår historie og ikke forenkler den til det ugjenkjennelige.

Harstad historielag støtter forslaget om en statue av en verkstedarbeider og ber det bli vurdert i sammenheng med kunstverk som planlegges i bl.a. prosjektet «stien langs sjøen».

Uttalelsen enstemmig vedtatt på styremøte 7.mars 2017, Harstad historielag.


Harstad historielag:


Årsmøtet 2017

Årsmøtet ble avholdt 23. februar på Trondenes historiske senter. Det møtte 25 medlemer som valgte Andreas Berland som ny leder etter at Asbjørg Raanes takket av som leder. Du kan lese protokollen for årsmøtet.

Etter årsmøtet fikk medlemmene høre et grundig foredrag av Kjell E. Pedersen som fortalte om samisk nærvær på Hinnøya. Han var medforfatter på Harstad historielag sitt særhefte, et særhefte som er med på å løfte frem og synliggjøre samisk tilstedeværelse i Harstad-området. Harstad historielag sitt særhefte nr. 4, med samme tittel, ble lansert 6.februar, på nasjonaldagen for samene. Det er anledning til å kjøpe særheftet i bokhandlerne eller om en tar kontakt direkte med historielaget. Heftet koster kr. 250,-.

Bildet: "Siida", grafisk trykk av Keviselie (Hans Ragnar Mathisen)


Lokalhistoriebøker


og

Det skrives en del om vår lokalhistorie. Harstad historielag setter pris på det arbeidet som gjøres av den enkelte forfatter. Vi veit at det ligger mye arbeid bak som med rette kan kalles forskning. Dette arbeidet er med på å berike vår bevissthet om vår egen historie i Harstad. Bøker og artikler om Harstad-historie er og med på å vekke interessen for lokalhistorie. Harstad historielag oppfordrer derfor folk til å kjøpe bøker, både til seg selv og som gave til andre. Lokalhistorie er gode julegaver.
Den siste boka som er kommet ut, er Gunnar Reppen sin bok «HARSTAD- under krig og diktatur». Bokanmeldelse som sto i Harstad Tidende den 15. november, skrevet av Leif Arne Heløe kan du lese her. Og vil du bestille boka direkte fra forfatteren, så kontakt Gunnar Reppen: greppen@gmail.com .
I oktober kom Harald Isachsen og Kristian Holst med boka «MOTSTANDSVILJE – Jeg skal gjøre mitt for Norge». Anmeldelse av denne boka kan du lese her.


Novembermøtet

Tirsdag 29.nov. kl.19. på Trondenes historiske senterPå årets novembermøte ble Årboka for 2016 lansert av redaktør Bjørn Hall-Hofsø. Medlemmer fikk utdelt ett eksemplar av årboka på møtet. Årets Årbok er som tidligere år en viktig kilde til å forstå vår egen identitet. De mange artiklene i boka gjør den til vår felles dagbok. Den gir oss kunnskap og innsikt i hvordan Harstad er blitt formet. Årboka er nå ute for salg hos bokhandlerne for bare kr. 200,-.

Frode Bygdnes utdypet sine artikler i Årboka med vekt på husmannsvesenet i vår landsdel. Utvandringa til USA var en vesentlig grunn til at presset på jord ble mindre og de gjenværende også kunne kjøpe jord til selvstendige småbruk.Over 12-hundre reiste fra Trondenes-området i følge havnelistene for emigranter.Lista finner du på vår side: http://www.troms.historielag.org/Harstad/emigrasjon.xlsx


Møte om "Allmenningr"Allmenningr i forgrunnen. Fotoillustrasjon: STMU.

Harstad historielag inviterer til møte 13. oktober kl. 18.00 i middelaldergården «Allmenningr» på Trondenes historiske senter. Årestua skal stå ferdig da og vi kan bli de første til å ta den i bruk til møtevirksomhet. Tore Einar Johansen vil orientere oss om årestua som omfatter et tradisjonelt bolighus uten pipe, men med åpent ildsted (åre) midt på gulvet i stua. Dette var de tradisjonelle bolighusene i norske byer og bygder i middelalderen. Gården skal stå ferdig i 2018 og da skal den innbefatte ei jordstolpesatt stavkirke også. Selve tunet på gården skal bli et levende klasserom og en attraksjon i seg selv. Kom og hør om museets planer som vil inngå i markeringa av overgangen fra vikingtida til kristninga av Norge for 1000 år siden.


Høstturen

Helleren Museum, gamle Helleren kraftstasjon. foto: STMU

Lørdag 27.august gikk årets høsttur til kraftstasjonene i vårt omland. Det ble en meget interessant og givende tur for 26 personer. Geir Haukebøe delte generøst sine erfaringer fra sin tid i kraftselskapet. Vi fikk en grundig inføring i vår egen industrihistorie samt lokalhistorie i de områdene vi beveget oss i; Gausvik, Grovfjord, Gratangen og Bogen.

Referat fra høstturen 2016
Vårturen

gikk i år til Tennvassåsen lørdag 4. juni. et 30-talls personer stilte opp og fikk delta på museumsåpning på Farstad Gårdsmuseum. Etter omvisning og orienteringer ble det servert kaffe og kaker. Så gikk turen til Sæteråsen Gård.Ei av meierispannene.
Referat fra vårturen 2016Temamøte 14.april var om motorhistorieDisse fire foreningene sammarbeider og har god kontakt med andre veteranklubber. Vi ser dem i byen når de kjører parader med sine kjøretøyer. Og nå får vi vite litt om den entusiasmen og deres kjennskap til historia til både motorene og kjøretøyene.


Årsmøte Harstad historielag

Medlemsmøte torsdag 19.november kl. 19.00
på Røkenes Gård denne gang.


Årboka for 2015 blir lansert på dette møtet. Redaktør Bjørn Hall-Hofsø orienterer om innholdet og arbeidet med årets årbok. Medlemmene vil få den utdelt. Et av stykkene i årboka er fra Røkenes. Vi vil få ei orientering om jul på denne gården av forfatterene av artikelen, Bodil Kulseng.
Temamøtet XU-201

Harstad historielag avholdt medlemsmøte mandag 5. oktober på Trondenes historiske senter. Et 30-talls personer fant vegen til møtet om motstandskampen under 2. verdenskrig.
Til høstmøtet i historielaget kom forfateren av boka XU-201,Jan Petter Pettersen fra Navik. Pettersen utdypte sine opplysninger om motstandskampen i Harstad-området. Et av kapitlene i boka heter «Det sprekker i Harstad». Pettersen har samlet et fyldig material som belyser spesielt etterretningsarbeidet gjennom XU.
Det er litt uklart hva XU står for, men en kan anta at X står for ukjent og U for «undercover agent». XU var opprinnelig en del av Milorg, men ble skilt ut som en selvstendig organisasjon direkte underlagt Forsvarets Overkommando i London. Organisasjonen hadde rundt 1500 agenter over hele landet, og en stor del av dem var i Nord-Norge. Disse klarte å formidle viktig informasjon til de allierte som opplysninger om festninger, tropper og ikke minst om de fryktede slagskipene som Tirpitz.
Radiosendere var viktig, men både kontaktnettet for å få inn informasjon og for å sende denne videre, var helt nødvendig. Mange rapporter gikk via jernbanen i Narvik, om Sverige for så å komme til Storbritannia. Disse meldingene gjorde at de allierte styrkene hadde god oversikt over tyske styrker i Norge. XU sin virksomhet i Nord-Norge er ikke godt nok kommet frem.

Høstturen

referat fra dagsturden 29.august

dagstur - referat


Program for turen.

Nyksund er et av våre mest karakteristiske fiskevær fra den gang fiskerne rodde ut til fiskefeltene. Fiskeværet har preg av amerikanernes Westernbygg. Det er kanskje fordi fiskeværet eksporterte pelsdyrskinn direkte til USA i mellomkrigstida. Her brukte de fiskeslo til bl.a. minkfarm. På bildet har vi ei av With-familiens brygger som i dag er tatt i bruk. Fiskeværet har hatt stor betydning for den moderne utviklinga av hele Vesterålen. I dag er Nyksund en turistmagnet på lik linje med fiskeværene i Lofoten.

Novembermøtet

Siste møte i 2015 vil bli 19.november på Røkenes gård. Da skal vi ha Årboka for 2015 klar for lansering. Møtet legges til Røkenes gård bl.a. fordi gården er også tema i Årboka.Fredsseminar 9. og 10.mai Trondenes

Det er 70 år siden 2.verdenskrig var over og gjenreisninga av Finnmark begynte. Denne gjenreisninga ble ledet fra Harstad. Troms historielag og Harstad historielag sammen med Sør-Troms museum, ønsker å fokusere på Finnmarksbyen og Finnmarksleirene i Harstad, spesielt på Finnmarksbyen ute på Trondenes. Det ble ikke bare ei oppbygging av Finnmark og Nord-Troms, det ble og ei styrking av Harstad.
Påmelding til seminaret gjøres via Troms historielag sin nettside www.tromshistorielag.no .Program for seminaret kan du se på programforslag

Alle som har noe å fortelle, både om egne opplevelser eller om foreldrene bodde og arbeidet i disse leirene, må komme på seminaret.Temamøtet i april var metallsøking


Rune Isaksen fra Nordnorsk Metallsøkerforening, foreleste om funn og viste bilder av funn, som de har gjort i distriktet. Dette er funn fra både middelalder, vikingtid og eldre jernalder.Det ble en grundig gjennomgang og etterpå fikk publikum se på en del gjenstander. Sør-Troms Museum ved Tore Einar Johansen supplerte med gjeldende regler for metallsøking og meldeplikt om funn av historiske gjenstander.
Gunnar Ag orientering fra nylig avholdt Kulturvernkonferansen som hadde temaet "Rett til kulturarv". Det er et tema som er aktuelt for Harstad med sine fremtidsplaner.


ÅRSMØTE 2015

ble avholdt torsdag 12.mars 2015 på Trondenes


Omtrent 25 medlemmer møtte til årsmøtet og fikk fremlagt beretning og regnskap for et aktivt og veldrevet historielag. Så ble også de fleste til styret gjenvalgt.
Etter årsmøtet holdt Tore Einar Johansen ei orientering om "Almenningen" og planene Sør-Troms Museum har med dette prosjektet.Særlig entusiasme vekket det når en så mulighetene dette nye anlegget sammen med dagens anlegg, kan gi.


NOVEMBER

på medlemsmøte
onsdag 19.11 kl. 19.00 på Trondenes historiske senter


Sigurd Stenersen holder kåseri om temaet NOVEMBER. Sigurd er en kunnskapsrik kulturpersonlighet og en ressurs for historielaget. Han har alltid noe interessant å melde. Sansynlig vil vi få satt November i sin historiske betydning. Etter kåseriet vil Årbok-radaktøren Bjørn Hall-Hofsø presentere Årboka 2014 som blir lansert og utdelt til medlemmene. Vel møtt på Trondenes historiske senter til en hyggelig historiesamling som vanlig over en kopp kaffe og noe å bite i.

Temamøte HORB


Temamøtet om Harstad Oppland Rutebil på onsdag 22.10 ble meget vellykket. Nærmere 100 personer kom og hørte på Steinar Stenersen orienterte om restaurering av buss X-35 og Frode Bygdnes som la fram sine betraktninger om Harstad Oppland Rutebil sin historie. Skal en vurdere responsen i blant tilhørerne, så var det et tema som fenget. Bakgrunnen for at HORB sin historie ble tatt opp, var at Rutebilhistorisk forening avd. Sør-Troms ønsket å ta vare på historia til HORB, nå etter at bussen var restaurert. Bussen er blitt praktfull og når den ruller på vegene, minnes mange Harstad-væringer Harstad Oppland Rutebil sin glansperiode. Møtet ga gode innspill til nedskrivinga av HORB sin historie som går fra 1922 og frem til og med Haalogaland Buss. Avviklinga og det som skjedde rundt HORB, ønsker ikke foreninga skal gå i glemmeboka. Boka vil komme ut i desember før jul.

Høstturen 2014 avlyst
pga for få påmeldinger

Styret fant det ikke forsvarlig å gjennomføre en tur som ville påføre historielaget utgifter. Vi arbeider derfor heller med å få til en slik tur kanskje til våren. Vestvågøy historielag gir oss muligheten til å realisere planene for turen senere om vi får nok påmeldte.

Årets vårtur gikk til Sandsøy


Sandsøy er ein stad med mye historie, du kan besøke eit nedlagt fort, få med ei antikvitet-utstilling og øya har lørdagskafé med servering. Ferga går frå Stornes kl. 10.00. Dei som treng skyss melder frå til Asbjørg Raanes som koordinerer dette.
Du kan lese mer om Sandsøya her .. og Sandsøy fort her..
Referat fra vårturen 2014

1814 i nord

Medlemsmøte 24.april på Trondenes historiske senter ble godt besøkt av et lydhørt publikum.


Nordlendingene rakk ikke sørover til Eidsvollbygninga i 1814. For 200 år siden var Troms og Finnmark ett fylke. Det tok tid å velge utsendinger for kommunene skulle først velge valgmenn. Posten tok uker og måneder og fortere gikk det ikke for de reisende. Litt veit vi om hvordan valgene foregikk, hvem som ble valgt hvor og til hva. Dette orienterte Vidkunn Eidnes og Sigurd Stenersen oss om.

Årsmøte i Harstad historielag

ble avholdt onsdag 26.februarÅrsmøtet ble avholdt på Trondenes historiske senter på Trondenes. Som vanlig var det godt oppmøte. Etter årsmøtet holt Terje Holtet foredrag som stilte spørsmålet "Hvem tror du at du er?" Han ga oss refleksjoner omkring slektsforskning med noen utvalgte kildeeksempler.


Årets Årbok fra historielaget er kommet. Den egner seg spesielt godt til julegave. Med 112 sider og over 40 artikler, er det blitt en omfattende og innholdsrik årbok. Boka kan bli en flott gave til slekt og utflytta Harstadværinger. Det blir en spennende hilsen heimenfra.
Boka kan du få kjøpe på Nordli bokhandel eller direkte fra redaktøren eller ved å sende e-post til Torny Nikolaisen. Boka får du gratis om du melder deg inn i Harstad historielag.

Årets siste møte for Harstad historielag, ble et meget vellykket møte. Omtrent 85 personer fant vegen ut til Trondenes historiske senter og hørte med stor interesse på foredragsholderne Harald Isachsen og Bård Borge som redegjorde for Harstad under krigen 1940 til 1945. Isachsen tok for seg motstandskampen og Borge fortalte om NS og «nyordningen».
På møtet ble og årets Årbok for Harstad, lagt frem og redaktør Sigurd Stenersen orienterte om det omfattende innholdet.

Medlesmøte
torsdag 17. oktober 2013 kl. 19.00 på
Trondenes historiske senter

OPERASJON ASFALT

- hva skjedde med russegravene i Nord-Norge?


Her kan du lese om møtet.


Kirunaturen


Det var en fornøyd gjeng på 26 personer som kom heim søndag den 25.august. Det hadde vært en minnerik og opplevelsesfylt helg med komfortabel skyss, passelig med pauser med mat og ikke minst mange gode guider. Turen var lagt opp av Terje Holtet og Gunnar Ag. Vår reiseledet Terje Holtet kunne gi en god innsikt i bergverksdrift både på norsk og svensk side.
Referat fra turen kan du lese KIRUNARAPPORT
Om du vil vite mer om Kiruna kan du lese litt på deres nettside: http://www.kiruna.se/
Vellykket søndagstur til ElgsnesHarstad Historielag inviterte til tur i terrenget på Ytre Elgsnes. Det ble en fantastisk søndags-utflukt i strålende vær og glimrende guider. Her har man funnet spor fra eldre steinalder (ca 9 000 år gamle), boplasser fra yngre steinalder, jernalder og viking-tid. Og spor etter bosetting fra middelalder og nyere tid. Bl a står det der et handelshus fra 1700-tallet, og det er rester etter tyske kanonstillinger etter 2. verdenskrig mm. Rapport fra turen kan du lese;
Elgsnesrapport
Elgsnesturen

Den som vil se litt på forhånd, kan se på Tore Ruud sin hjemmeside www.elgsnes.no


Troms historielag planlegger tur i Harstad og Bjarkøy første helga av august. Og turen som Harstad Historielag planlegger til høsten, er en Kiruna-tur den 24. og 25.august. Hold av disse helgene slik at du/dere kan bli med på turene. Nærmere omtale kommer når programmene er klare.


Medlemsmøte

Torsdag 18.april 2013 kl. 19.00 på Sør-Troms Museum

De som møtte opp fikk en inspirerende kåseri av Tore Einar Johansen om Harstad-identiteter. Etter kåseriet ga Byen Harstads Venner en orientering om utfordringer og oppgaver fremover. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring ga også ei orientering om sitt arbeid. Etterpå satt medlemmene lenge og pratet om løst og fast.


Årsmøte

Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00 på Sør-Troms Museum, Trondenes

Det innkalles til årsmøte 2013. Foruten ordinære årsmøtesaker, vil det etter årsmøtet bli et programinnslag. Kåseri:

Samfunn/stat-(s)-kirke i historiske perspektiv, ved Hans Jørgen Nilsen.
Medlemsmøte 27.november kl. 19.00 på Sør-Troms Museum, Trondenes

Lokalkonstruert elektrisk spinnemaskin


Solrunn Olsen Nordstrand og Vidar Johansen forteller om den elektriske spinnemaskinen som deres far konstruerte og tok patent på.

Etterpå vil Årboka for Harstad 2012 bli presentert og utlevert. Et eksemplar av Årboka inngår i medlemskontingenten. Dersom du ønsker flere eksemplarer av årets bok, er prisen for medlemer kr. 150,-. Ordinær pris er kr. 175,- Du får og kjøpt Troms Historielag sin nye bok " Vi hadde utedo og vedskjå" for kr. 200,-
Det blir enkel servering for kr. 100,-


Medlemsmøte 17.oktober på Sør-Troms Museum

Historiske nordlysglimt


Malvin Karlsen innleder om nordlysglimt og vil lansere sin nye bok som kommer ut i sammarbeid med Tofoto. Malvin er også kjent for sine mange og gode kronikker i Harstad Tidende.

Etter hans foredrag vil Sigurd Stenersen fortelle om "De døde i Auschwitz". I oktober 1942 startet deportasjonen av norske jøder til Auschwitz. Det er derfor et grusomt 70-års minne vi markerer.


Haustturen gikk til Engeløya


Den 25. og 26. august gikk turen til Engeløya og Steigen. Det ble en vellykket tur i følge deltagerne som skryter av sine opplevelser og inntrykk. Og turen var fulltegna så det ble og et lite overskudd for Harstad Historielag. Får håpe at Harstad Tidende tar i mot reiseskildringa som er laget.
Reisemål og hele programmet finner du her


Byvandring
sammen med Byen Harstads venner
søndag 22.april


Mer enn 40 personer deltok i byvandringa. Her finner du en kort rapport fra vandringa.

Flytende kulturminner
Møte 18.april


Presentasjon av fartøyene "Grytøy", "Folkvang", "Veslegut" fikk vi med Johannes Sørvoll, Håvard Salen, Ole M. Ellefsen og representanter fra Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum. Møteleder var Knut Godø. referat fra møtet.


Fulltegna
kulturminnevandring i historiske Berlin
med Troms Historielag 27.juni til 2.juli


BROSJYRA med program


Årsmøte 2012 Harstad Historielag

var på årets skuddårsdag, 29.februar på Sør-Troms Museum
Det var et godt besøkt årsmøte som fikk en solid orientering om lagets virksomhet i året som er gått. Både beretning, regnskap og videre planer som styret arbeider med, fikk årsmøtets støtte.
Årsmøtet vedtok og nye vedtekter. De gamle vedtektene var bare midlertidig vedtatt og gikk derfor ut for 25 år siden. Dette ble oppdaget da 25års jubileumet ble feiret.
Årsmøtet vedtok til stor overraskelse for Torny Nikolaisen og Sigurd Stenersen, å gjøre disse til æresmedlemmer. De har vært med i styret alle årene og har gjort en kjempeinnsats for laget.

Etter årsmøtet holdt Tore Einar Johansen et glimrende kåseri med tittelen "Nord-Norges identitet - hva er det i dag?"

Årsmøtetreferatet finner du her-------------------------------------------

Siste medlemsmøte i 2011

Ny bok fra Harald Isachsen


Harald Isachsen presenterte sin siste bok; «Harstad 1940-1945». Det er historier og fortellinger fra krigsårene som alle på en eller annen måte er knyttet til Harstad. Særlig viser første kapitel, Harstad sin betydning som alliert base i begynnelsen av krigen. Her er gjort et godt stykke arbeid for å få frem litt av Harstad sin krigshistorie. Det er den tredje boka fra forfatteren som har gitt ut bøkene på eget forlag; Vågsfjorden Krigshistorie. Du kan se mer på nettsida: www.adolfkanonen.com

Sigurd Stenersen gikk gjennom innholdet i Årbok for Harstad 2011. Det er Harstad Historielag som utgir årboka og Sigurd er redaktøren både for årboka og for Historielagets spesialhefte nr 3: “Dette finner du også i Harstad” som også ble presentert på dette medlemsmøtet. Spesialheftet er en oversikt over 3-dimensjonal kunst og arbeid i glass, keramikk, tre og tekstil.

Medlemsmøte

30 personer møtte på Harstad Historielag sitt medlemsmøte onsdag 19. oktober. Gunnar E. Kristiansen fortalte og viste bilder om "han Larsen". Kristiansen har nylig gitt ut et hefte i Vardobaiki sin skriftserie, jfr bilde. Lærer Larsen hadde en post på Sørvikmark skole. Men Larsen var en betydelig samisk nasjonsbygger som og hadde virke i hele landsdelen. Spesielt er han kjent for det pionerarbeid han gjorde for en samisk avis, Sagai Muittalægje.

Høstturen

Et 30-talls medlemmer av harstad Historielag dro til Hamarøy på lagets høsttur. Bendiks Norman laget denne reportasjen i Harstad Tidende 13.september.

Folkeparken

Harstad Historielag utfordrer lokalpartiene ved det kommende kommunevalg om hva de mener om Folkeparken. Du kan lese oppslag i Harstad Tidende den 20.mai: "Liv laga for Folkeparken?" og du kan lese Harstad Historielag sitt brev til de politiske partiene her. Til nå har bare Harstad Arbeiderparti svart. Bakgrunnstoff for Folkeparken, kan du se på lokalwikien Folkeparken i Harstad og i årboka 2007 for Harstad Historielag om Folkeparken, skrevet av Bendiks Norman; Hva mente giverne og hvordan er stoda i dag?
.


Stifting av FORUM

for miljø og kulturverdier i Harstad sentrum ble gjort onsdag 25.mai på Havnekafeen. Det ble satt ned et arbeidsstyre på seks som skal se på bl.a. arbeidsomfang og navn. Et av forslagene til navn for forumet var "Harstad bys venner".

Det er Harstad Historielag og Gammelbryggas venner m.fl. som har tatt initiativ til stiftelsesmøtet. Sentrum i Harstad er i endring. Kommunestyret har bestemt en arkitektkonkurranse for sentrumsområdet med sjøkanten fra Hurtigrutekaia til Harstadhamn. Området har mange verneverdige bygg som forteller mye om vår spesielle by. Denne kulturarv må hverken rives eller bygges inne. Vi må vise hvordan byen har vokst frem for nye generasjoner. Uten egenart, ingen interesse for Harstad. Harstad er en ekte kystby som må vises, ikke rives.

Svenn Larsen spilte trekkspill og Ansgar Berg sang ved åpningen og ved avslutningen av møtet. Torleif Jørgensen ga referat fra riksantikvarens "Kystkulturkonferanse" i mai. Så innledet fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo om Harstad med sine nasjonale kultur- og miljøminner som er verdt å ta vare på. Hennes innledning vektla nok lokalt ansvar for å ta vare på historia, men hun nyttet anledningen også til å fortelle forsamlinga om hvor mye Harstad har som bør vernes i nasjonal sammenheng. Hun viste til et forslag til verneplan for Harstad sentrum.

Sigurd Stenersen innledet om ideene til etablering av FORUM i Harstad. Og Frode Bygdnes ledet møtet. Møte valgte et arbeidsstyre bestående av Sigurd Stenersen, Torleif Jørgensen, Sigrunn Berre, Ragnhild Sunby Skogstrand, Tore Einar Johansen og Bjørn Hall-Hofsøy.
Referat

 


Vårtur 8.mai for Harstad Historielag til Kveøya

50 personer stilte opp. Her er referat fra turen. Og Harstad Tidende sin reportasje kan du lese her. Program for turen finner du her. Og bakgrunnsinformasjon om øya og bl.a. om de arkeologiske utgravingene er her.


Kommunestyret torsdag 14.april

Sigurd Stenersen entra talerstolen i siste kommunestyremøte i forbindelse med innbyggernes spørretime og stilte ordføreren spørsmål om sentrumsplanene. Det var en engasjert spørsmålstiller som krevde svar på SEFRAK-registeret og kommunens ansvar for å ajourføre dette. Videre etterspurte nestlederen i Harstad Historielag om fremdriftsplanene for den annonserte sentrumsplanen. Spørsmålene Og svaret
Senere i møtet valgte kommunestyret en jury for den annonserte arkitektkonkurransen. Partiet Rødt viste til Stenersen sitt engasjement og foreslo at Harstad Historielag skulle tilbys plass i denne juryen som helt manglet talspersoner for verneinteresser i sentrum. Forslaget fikk 8 stemmer og falt. Innstillinga som ble vedtatt


Vårmøte i Harstad Historielag

Onsdag 13. april holdt Harstad Historielag sitt vårmøte i Harstad Kunstforening sine lokaler. Her foreleste og orienterte Ole Furset, direktør for Sør-Troms Museum, over temaet: "Museer og frivillige organisasjoner; hvilke rolle har vi?"


Etter orienteringa, ble temaet om profesjonelle og amatørenes oppgaver i museumsarbeid flittig debatert.

Etter debatten gikk forsamlinga bort til Harstad Skibsverftshistorie i Samasjøen. Her ga Arne Eidissen og Alf Olsen en fyldig orientering om Verkstedindustriens betydning i Harstad. 


Troms Historielag sitt årsmøte 2.april


Her ser vi Harstad-delegasjonen på årsmøtet i diskusjon med dirigentbordet og Ibestadrepresentantene. I tillegg til Asbjørg Raanes, Sigurd Stenersen og Rigmor Fuhr var Torny Nikolaisen og Frode Bygdnes tilstede. Reportasje.


 

Årsmøtet

Innkalling og Protokollen fra Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt onsdag 23.februar 2011 på Trondenes historiske senter. Flere enn 60 medlemmer hadde møtt opp. Leder Asbjørg Raanes la frem en fyldig årsberetning og kasserer Sigurd Stenersen presenterte et solid regnskap for laget.

Styret fremmet eget forslag for vernearbeid av sentrum:

 

Vern av historia i sentrum

Årsmøtet ga styret i Harstad Historielag adgang til å disponere inntil kr. 15.000,- av lagets penger i arbeidet for å fremme en opinion for bevaring /sikring av miljømessige og byhistoriske verdier og kvaliteter i nåværende Harstad sentrum.

Harstad Historielag vil ha anledning til å engasjere seg i samarbeidsprosjekter og i organisasjoner/strukturer slik det måtte være tjenlig i arbeidet for å sikre at offentlige planmyndigheter iakttar de nødvendige bevaringsmessige hensyn i byplanarbeidet.

Dette er spesielt viktig i dag da arbeidet med ”Sentrumsplanen” er i gangsatt. Dette arbeidet er ikke alene en sak for arkitekter, byplanleggere og økonomiske interesser, men prosessen må ta utgangspunkt i behovet for sammenheng og historisk bevissthet som grunnlag for vekst og trivsel i lokalsamfunnet.

Det er viktig å kunne bidra til å reise en opinion som med tyngde og alvor kan bidra til en grunnleggende og helt nødvendig holdningsendring hos de politiske beslutningstakerne lokalt, regionalt og statlig.

Vedtaket var enstemmig.

 

25-års jubileum for laget

Etter årsmøtet ble det markering av 25-årsjubileum for laget. Lagets første leder, Astri Fremmerlid, holdt kåseri om museenes oppgave i vår tid, Kine Hellesbust leste og underholdt etter en god middag etterfulgt med kaffe og kvæfjordkake.


Astri Fremmerlid som var med på å starte Harstad Historielag, er nå direktør for Perspektivet Museum. Det er en offentlig stiftelse for museumsvirksomhet i Tromsø. Hun ble spurt om å kåsere på markeringa av 25-årsjubileet til laget. Temaet var om kulturvern og museer med et nytt samfunnsoppdrag. Hennes utgangspunkt var at historia har vært brukt til nasjonsbygging, men nå står vi med nye utfordringer fordi vi blir mer og mer et flerkulturelt samfunn. Ved identitetsskaping skaper vi et fellesskap, et VI, men samtidig skapes da også DE. Utfordringene vil være å skape et fellesskap for alle, og det i ei tid som er preget av individualisme. En strategi kan være å satse på samtidsdokumentasjon hvor en tar opp fordommer og avkler stereotype oppfatninger av folk. Hun viste til arbeidet med å fokusere på mangfoldet i Tromsøregionen med bl.a. å vie oppmerksomhet til russiske sjøfolk sin hverdag. Ved å la deres stemme høres, kan en få et mer nyansert bilde av de mange som kommer til landet vårt. Museene bør nå mer innlede til dialog i et mer mangfoldig samtid.


 

 

Året 2010

Siste møte:
24. november fortalte Gunnar E. Kristiansen om hospitalskipet ”VIKING”. Gunnar Kristiansen har gitt ut boka: Hospitalskipet ”Viking”: kanonbåten som ble fredsskip (2009), og fekk eit stipend frå HHL i samband med dette.
Fleire av tilhørarane var i slekt med personane på dei mange fotografia som blei vist. Forfattaren har ein oppdatert artikkel om dette emnet i årets årbok.
På same møte vart Årboka for Harstad 2010 lagt fram og presentert av redaktøren Sigurd Stenersen.
Det blei det best besøkte møte dette året med meir enn 50 oppmøtte.

Tidlegare møte i 2010:
- 20.oktober fortalte Martin Buvik om sine erfaringer og synspunkter på ”Sør-Troms og Nordre Nordland: Fylkesgrense og kommunestrukturer – utgått på dato?”

- 20.april var Jim Myrstad og Gunnar Ag og innledet til debatt om
Kystbyen Harstad. Tilgjengeligheit til hav og mark

- 24.februar var det årsmøte i historielaget. Etter årsmøtet kåserte Malvin Karlsen om: ”En kjærlighetshistorie og byhistorie i skjønn forening”.

Haustturen 2010 gjekk til Ballangen og Kjøpsvik søndag 5.september med besøk på musea der, med Terje Holtet som inspirerande forelesar og som saman med Ruth Haugland gaida oss heilt fram til siste ferga.

6.juni vart historielaget med Kjell E. Pedersen på vandring til eldre samiske tufter i sørbygda i Harstad.

Styret 2010-2011

Leiar: Asbjørg Raanes asbjorg.raanes@c2i.net
Styrerepresentantar: Rigmor Fuhr
Ole Furset
Bjørg Evjenth Norman bendinor@c2i.net
Sigurd Stenersen sist38@online.no
Torny Nikolaisen tornnik@online.no

Vararepresentantar: Frode Bygdnes bygdnes@online.no
Vararepresentantar: Vidkunn Eidnes v.eidnes@frisurf.no
Vararepresentantar: Eva Stokmo Hansen evastokmo@hotmail.com


Til Troms Historielag sin nettside
/html>